IFS wprowadza na rynek rozwiązanie CPM w wersji „plug and play” dla sektora energetyki wytwórczej

Wersja „plug and play” rozwiązania IFS CPM (Corporate Performance Management) do zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa) jest już dostępna dla firm z sektora energetyki wytwórczej. W skład rozwiązania IFS CPM w wersji „plug and play” wchodzą pulpity zarządcze i kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) opracowane z myślą o przedsiębiorstwach działających w sektorze energetyki wytwórczej, dzięki czemu szybko zwracają się koszty jego nabycia.

Rozwiązanie IFS CPM stanowi platformę opartą na modelu biznesowym, która zapewnia szczegółowy, wszechstronny wgląd w procesy oraz działanie całego przedsiębiorstwa względem obranej strategii biznesowej. Dzięki niej kadra zarządzająca w łatwiejszy sposób może zadbać, aby zadania były wykonywane w optymalny sposób, a strategia firmy była realizowana skutecznie.
IFS CPM głównie ma za zadanie umożliwić kadrze zarządzającej szybsze podejmowanie trafnych decyzji. Dzięki bieżącej analizie działania firmy oraz wydajności realizowania kluczowych procesów biznesowych i celów strategicznych, kadra kierownicza ma dostęp w czasie rzeczywistym do kluczowych informacji oraz mechanizmów umożliwiających rozwiązanie potencjalnych problemów.
Niektóre zalety rozwiązania IFS CPM w wersji „plug and play”:
– gotowe do użytku rozwiązanie zoptymalizowane pod kątem złożonych potrzeb firm działających w sektorze energetyki wytwórczej, w którym obowiązują surowe przepisy,
– wstępnie dostosowane i skonfigurowane procedury, pulpity zarządcze i wskaźniki wydajnościowe,
– rozwiązanie można łatwo połączyć z już wdrożonym w przedsiębiorstwie systemem firmy IFS,
– błyskawiczna implementacja i niskie koszty obsługi serwisowej,
– przedsiębiorstwa mogą stopniowo dostosowywać rozwiązanie do własnych potrzeb.
Biorąc pod uwagę udane wdrożenie rozwiązania w kluczowych w branży przedsiębiorstwach, chcemy śmiało zaoferować IFS CPM wszelkim firmom operującym w sektorze wytwarzania energii — powiedział Colin Beaney, dyrektor działu Energy and Utilities. – Działamy na rynku energetyki i użyteczności publicznej już ponad 30 lat i dzięki temu nasz nowy produkt zapewni przedsiębiorstwom z branży energetyki wytwórczej narzędzia pomocne w optymalizowaniu działalności oraz redukcji kosztów eksploatacji. Rozwiązanie to ułatwi również zarządzanie zadaniami w kontekście kluczowych celów i procesów biznesowych.

 

Źródło: IFS

Authors

Related posts

Góra
English