Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Politechniką Rzeszowską a Zakładami Mechanicznymi „Tarnów”

ZM TarnowPrzeciwlotniczy samobieżny zestaw artyleryjsko-rakietowy ZSU-23-4MP „BIAŁA” produkcji ZM “Tarnów”

Na początku lutego br. została zawarta umowa o współpracy pomiędzy Politechniką Rzeszowską a Zakładami Mechanicznymi „Tarnów”. Podpisana umowa ma na celu pełne wykorzystanie doświadczenia i podjęcie działań zmierzających do optymalnego współdziałania ośrodków nauki i biznesu oraz nawiązanie długoterminowej współpracy pomiędzy uczelnią, a Zakładami Mechanicznymi „Tarnów”.
To początek długoterminowej współpracy zakładającej  realizację wspólnych projektów rozwojowych, ale też podnoszenie kompetencji personalnych. Planowane jest przygotowanie programów stypendialnych oraz stażowych dla studentów i absolwentów Politechniki.  – Pierwsze obszary, w których zamierzamy rozpocząć konkretne prace dotyczą jednak badań  kompatybilności elektromagnetycznej, nakładania specjalnych powłok na metale i precyzyjnej obróbki mechanicznej – tłumaczy członek zarządu Zakładów Mechanicznych Tarnów Wojciech Gruszecki, który podpisał porozumienie. W dokumencie sygnowanym także przez rektora Politechniki Rzeszowskiej prof. Marka Orkisza zapisano ponadto merytoryczne wsparcia dla prowadzonych badań i udostępnienie wyników ekspertyz, mogących mieć wpływ na produkcję.  Dokument określa też obszar informacji poufnych, które nie będą udostępniane partnerom.
Zakłady Mechaniczne “Tarnów” są od przeszło 60 lat liczącym się producentem uzbrojenia dla Sił Zbrojnych RP jak również na rynkach zagranicznych oraz kluczowym dostawcą systemów broni przeciwlotniczej, karabinów maszynowych, karabinów wyborowych, zdalnie sterowanych modułów uzbrojenia, czy sprzętu szkolno-treningowego. Spółka posiada wysokie kompetencje badawczo-rozwojowe, które stanowią bazę dla wprowadzania innowacji do jej oferty handlowej i umacniają pozycję Zakładów Mechanicznych „Tarnów” jako lidera w dostawach nowych wyrobów dla polskiej armii. Spółka aktualnie realizuje kilkanaście projektów rozwojowych – własnych jak i w kooperacji z innymi podmiotami i instytucjami.

 

Źródło: ZM “Tarnów”

Authors

Related posts

Góra
English