Dwie inwestycje w Krakowskiej SSE

Nidec_maly

Krakowski Park Technologiczny wydał pierwsze pozwolenia na prowadzenie działalności w 2015 roku. Otrzymały je: Nidec Motors & Actuators oraz Grape Up.
Reinwestycja firmy Nidec Motors &Actuators (Poland) planowana jest w Niepołomicach – przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącego zakładu i wyposażenie go w nowe linie produkcyjne. Firma zamierza zainwestować  15 mln zł oraz utworzy 15 nowych miejsc pracy. Warto podkreślić, że firma działa od 2008 roku w niepołomickiej podstrefie.
Grape Up inauguruje działalność w strefie. Firma dostarcza usługi IT w zakresie budowy, wdrażania i utrzymywania zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Planuje rozwój i inwestycje na terenie specjalnej strefy ekonomicznej przy ul. Zapolskiej w Krakowie. Grape Up zainwestuje 864 tys. zł oraz utworzy 80 nowych miejsc pracy.
W Małopolsce przybędzie zatem prawie sto nowych miejsc pracy.

Źródło: KSSE

Authors

Related posts

Góra
English