Współpraca polskiego przemysłu z ITER

ITER angela_2_maly

Międzynarodowy projekt ITER to budowa największego na świecie reaktora termojądrowego za kwotę przekraczającą 13 mld euro. W jego realizacji biorą udział firmy i uczelnie z całego świata. Ministerstwo Gospodarki, Wrocławski Park Technologiczny oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy działają aktywnie na rzecz zaangażowania polskiego przemysłu w budowę reaktora.
W związku z przystąpieniem do prac związanych z budową ITER zagraniczne koncerny przemysłowe i energetyczne są zainteresowane włączeniem polskich przedsiębiorstw w realizację określonych zadań w charakterze podwykonawców lub członków konsorcjów. Dotychczas Wrocławski Park Technologiczny był już kilkukrotnie proszony o wskazanie polskich przedsiębiorstw z doświadczeniem przy realizacji projektów jądrowych lub, w przypadku braku takiego doświadczenia, mogących zaoferować specjalistyczne usługi produkcyjne, budowlane czy projektowe.
Przedsiębiorstwa chcące uzyskać dodatkowe informacje na temat rynku ITER, przetargów oraz możliwego wsparcia, zachęcamy do kontaktu z Wrocławskim Parkiem Technologicznym.

Więcej informacji:
Patryk Wiktor, specjalista ds. kontaktów z przemysłem
tel.: 71-798-58-91, e-mail: iter@technologpark.pl
i/lub przemysl.jadrowy@mg.gov.pl

Projekt ITER (www.iter.org) jest drugim najdroższym projektem na świecie po Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jego powodzenie w dużej mierze zależy od zaangażowania przedsiębiorstw z krajów uczestniczących w projekcie. Biorą one bowiem udział w budowie samego reaktora oraz przynależnej infrastruktury.
Aby ułatwić firmom dostęp do możliwości jakie niesie ze sobą ITER, powołano w krajach Unii Europejskiej łączników przemysłowych (tzw. Industrial Liaison Officer – ILO). Zadaniem Polskiego Biura Łącznika Przemysłu (Polish ILO Office) z ITER jest informowanie przedsiębiorstw o możliwościach uczestniczenia w projekcie oraz promowanie polskiego przemysłu w organizacji Fusion for Energy (F4E), nadzorującej dostawy usług i produktów z obszaru Europy do ITER.

 

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Authors
Góra
English