Vestas-Poland dostarczy turbiny na farmę Polenergii za ok. 56,77 mln euro

Vestas V112_3MW_2_maly
Podmiot zależny Polenergii, Grupa PEP – Farma Wiatrowa Mycielin, zawarła z Vestas-Poland umowę dostawy i instalacji turbin wiatrowych oraz umowę na serwis i dostępność turbin wiatrowych dla farmy wiatrowej Mycielin (wielkopolskie). Szacunkowa łączna wartość umów wynosi 56,77 mln euro (237,06 mln zł).
Pierwsza z umów dotyczy dostawy, instalacji, uruchomienia oraz rozruchu 24 turbin wiatrowych o mocy 2 MW każda (łącznie 48 MW), podczas, gdy druga dotyczy świadczenia usług serwisowych dotyczących wspomnianych turbin wiatrowych przez okres 5 lat, w tym przeprowadzania planowych i nieplanowych przeglądów, dostawy środków utrzymania i części zamiennych, zdalnego nadzoru oraz innych czynności powiązanych.
Dostawa i instalacja turbin oraz uruchomienie farmy wiatrowej Mycielin przewidziane jest w okresie od sierpnia do grudnia roku 2015. Ponadto spółka poręczyła wobec Vestas za zobowiązania FW Mycielin z tytułu umowy.
W połowie sierpnia 2014 r. nastąpiła integracja aktywów grupy Polenergia Holding S.àr.l z Polish Energy Partners, w wyniku czego powstała grupa Polenergia. Równocześnie, w wyniku objęcia nowych 15,99% nowych akcji przez fundusz CEE Equity Partners został pozyskany kapitał na rozwój w kwocie 240 mln zł. Polenergia wchodzi w skład grupy Kulczyk Investments.

Źródło: ISBnews

Authors

Related posts

Góra
English