Rośnie popyt na roboty przemysłowe

???????????????????????????????

Według danych Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR)* popyt na roboty przemysłowe na świecie odznacza się tendencją wzrostową. Ponad 200 tysięcy robotów przemysłowych miało zostać zainstalowanych na świecie w 2014 roku. To o 15% więcej niż w roku 2013.
Perspektywy dla rozwoju robotyzacji na świecie są optymistyczne. Postępom w tym zakresie sprzyjają m.in. wymogi w zakresie modernizacji zakładów produkcyjnych i zwiększenia wydajności produkcji, wzrost wykorzystania robotów przez małe i średnie przedsiębiorstwa, obniżenie kosztów produkcji, a także współpraca człowiek–maszyna – mówi Jesper Sonne Thimsen, regionalny menadżer sprzedaży na region Europy Środkowo-Wschodniej, Universal Robots. – Zwłaszcza rozwój robotów współpracujących będzie w naszej ocenie jednym z ważniejszych trendów na nadchodzące lata – dodaje.
Według ekspertów z Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR) w latach 2015-2017 średni roczny wzrost światowej sprzedaży robotów przemysłowych wyniesie około 12%. Do końca 2017 roku w fabrykach na całym świecie ma być zainstalowanych 2 mln robotów. Duża liczba zamówień będzie pochodziła z przemysłu motoryzacyjnego. Inwestycje w roboty przemysłowe zwiększą się także w branży elektrycznej i elektronicznej, tworzyw sztucznych, przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, metalowym oraz maszynowym**.
Według danych IFR*** w 2013 roku w Polsce nastąpił niewielki pięcioprocentowy spadek sprzedaży robotów do 692 jednostek – w odniesieniu do 2012 roku. Głównym odbiorcą robotów w 2013 roku był przemysł gumowy, tworzyw sztucznych, spożywczy, a także chemiczny i farmaceutyczny. Inwestycje w roboty znacznie zmniejszyły się w sektorze samochodowym. Pomimo tego niewielkiego spadku pomiędzy 2014 a 2017 rokiem przewidywany jest wzrost instalacji robotów przemysłowych w Polsce.

UR5_VW_GlowPlug_Source_FotogesignGasparini_3_maly
W krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce widzimy potencjał do dalszego wzrostu robotyzacji. To bowiem warunek konieczny do podtrzymania dotychczasowego poziomu konkurencyjności przemysłu w skali całego kraju. Dotyczy to w szczególności takich gałęzi gospodarki jak przemysł motoryzacyjny, metalowy, elektroniczny czy też przemysł spożywczy – mówi Jesper Sonne Thimsen, regionalny menadżer sprzedaży na region Europy Środkowo-Wschodniej, Universal Robots.
Producenci, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz branży, którzy chcą obniżyć koszty produkcji i zwiększyć konkurencyjność stawiają na automatyzację procesu produkcji. W tym celu szukają nowych rozwiązań w postaci lekkich, elastycznych robotów, dostępnych cenowo i łatwych w użytkowaniu.
Jesteśmy gotowi na potrzeby przedsiębiorców oferując udoskonalone roboty UR5 i UR10. Roboty Universal Robots zapewniają obniżenie kosztów produkcji oraz krótki zwrot z inwestycji. Nasza oferta w dalszym ciągu będzie szła w kierunku większej elastyczności branży produkcyjnej i jej lepszego dopasowania do przyszłych potrzeb – podsumowuje Jesper Sonne Thimsen, regionalny menadżer sprzedaży na region Europy Środkowo-Wschodniej, Universal Robots.

Źródło:
* http://www.ifr.org/news/ifr-press-release/accelerating-demand-for-industrial-robots-will-continue-658/
** http://www.ifr.org/news/ifr-press-release/accelerating-demand-for-industrial-robots-will-continue-658/
*** World Robotics 2014 – Industrial Robots, IFR Statistical Department

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English