Wonderware MES 2014 – nowe funkcjonalności systemu zarządzania produkcją

Wraz z nową wersją oprogramowania Wonderware MES 2014, firma Wonderware dostarcza użytkownikom szereg nowych funkcjonalności, które będą wyznaczały nowe trendy na rynku oprogramowania dla produkcji.

 

Kompatybilność z Platformą Systemową Wonderware 2014
Pojawienie się nowej wersji Wonderware MES 2014 przynosi ze sobą oczekiwaną przez większość użytkowników kompatybilność wszystkich modułów Wonderware MES z Platformą Systemową Wonderware 2014. Pełna kompatybilność z oznacza zarówno możliwość współpracy z Platformą, jak i możliwość instalacji MES 2014 na tym samym fizycznym serwerze, na którym pracuje Platforma.

 

Wonderware MES Web Portal
Jedną z największych widocznych zmian wraz z pojawieniem się wersji 2014 jest nowy klient webowy dedykowany dla modułu Wonderware MES Performance. Aplikacja o nazwie Wonderware MES Web Portal to aplikacja webowa, która pozwala użytkownikom na konfigurację systemu oraz monitorowanie produkcji z wykorzystaniem przeglądarki internetowej. Aplikacja Wonderware MES Web Portal daje użytkownikom (w zależności od rodzaju posiadanych uprawnień) dostęp opcji konfiguracyjnych dla:
– linii produkcyjnych,
– zleceń produkcyjnych,
– jednostek produkcyjnych,
– stanów maszyn i przyczyn przestojów
oraz dostarcza interfejs dla operatorów do realizacji czynności:
– ręcznego rejestrowania przestojów,
– wykonywania transakcji produkcyjnych,
– zmian statusów poszczególnych zadań i zleceń produkcyjnych.

MES_Web_Portal_2_malyWonderware MES Web Portal – dostępne moduły

 

Aplikacja Wonderware MES Web Portal jest wyjściem naprzeciw aktualnym trendom związanym z rozwojem aplikacji webowych opartych o technologię HTML5. Zestaw dotychczasowych aplikacji klienckich takich jak MES Operator czy MES Client pozostaje ciągle dostępny dla użytkowników, a aplikacja MES Web Portal jest bardzo ciekawym uzupełnieniem dla obsługi funkcji moduł MES Performance.
W wersji 2014 znikają natomiast aplikacje: MES Manager oraz MES Report Designer.

MES_Web_Portal_KPI_maly

Zrzut ekranu z aplikacji Wonderware MES Web Portal – Wskaźnik OEE

 

Modelowanie i zarządzanie linią produkcyjną
Nową funkcją oprogramowania Wonderware MES dostępną z poziomu aplikacji MES Web Portal jest zarządzanie liniami. Zamodelowane w systemie maszyny (zgodnie z nomenklaturą systemów produkcyjnych „jednostki produkcyjne”) można grupować w linie. Maszyny zgrupowane w linie mogą występować zarówno w konfiguracji sekwencyjnej, jak i równoległej.
Dzięki funkcji zarządzania linią w nowej wersji oprogramowania, możliwe jest tworzenie zleceń produkcyjnych dla całej linii. Poprzez wykorzystanie tej funkcji tworzone są zadania dla wszystkich jednostek produkcyjnych (maszyn) wchodzących w skład linii.

MES_Web_Portal_Lines_3_maly

Zrzut ekranu z aplikacji Wonderware MES Web Portal – modelowanie linii

 

Wąskie gardła produkcyjne
Modelowanie i zarządzanie liniami w MES Web Portal dostarcza jeszcze jedną ważną nowość. System pozwala na definiowanie jednostek produkcyjnych będących wąskimi gardłami produkcyjnymi. W zależności od rodzaju realizowanej produkcji, wąskie gardła produkcyjne mogą zmieniać swoją pozycję na linii. Zależności te mogą zostać zdefiniowane z wykorzystaniem aplikacji Wonderware MES Web Portal. Funkcjonalność ta pozwala na ułatwioną analizę przyczyn obniżających wydajność linii produkcyjnej.

MES_Web_Portal_Bottleneck_maly

Oznaczenie wąskich gardeł produkcyjnych na linii w MES Web Portal

 

Dzięki aplikacji Wonderware MES Web Portal, użytkownicy oprogramowania Wonderware MES 2014 otrzymują dostęp do szeregu nowatorskich funkcji najpopularniejszego na świecie systemu zarządzania produkcją w czasie rzeczywistym. Z kolei przyjazny interfejs stworzony z myślą o operatorach z całą pewnością przyczyni się do jeszcze łatwiejszej i efektywniejszej pracy z systemem MES.

Źródło: Astor

Authors

Related posts

Góra
English