Suwalska SSE w inwestycjach

SSSE_malySuwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna podsumowała 2014 rok. W ciągu 12 miesięcy wydano 16 pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. Łącznie firmy zadeklarowały utworzenie 220 nowych miejsc pracy. Pod koniec listopada złożono do Ministerstwa Gospodarki wniosek o powiększenie strefy.
15 firm spośród 16, które otrzymały pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej to firmy z kapitałem polskim, natomiast jedna, która rozpoczęła działalność w ubiegłym roku reprezentuje kapitał duński.
Największe pod względem wartości inwestycje to High Tech Projekt z branży elektronicznej (nakłady inwestycyjne – 195 mln zł), Impress Decor Polska reprezentująca sektor poligraficzny (wartość inwestycji blisko 150 mln zł) oraz Porta KMI Poland z branży stolarskiej (nakłady inwestycyjne – 52 mln zł).
Pod koniec ubiegłego roku rozpoczęto procedurę poszerzenia strefy, dzięki której Suwalska SSE powiększy się do ponad 583 ha. Pozwoli to na rozwinięcie trzech już istniejących podstref – Suwałki, Białystok i Grajewo, a także utworzenie ośmiu nowych na terenie województwa podlaskiego. Obecnie teren objęty strefą wynosi 375,6 ha, natomiast po powiększeniu obszar Suwalskiej SSE ma wynieść ponad 583 ha. W strefie działa 91 firm, które zatrudniają 6,5 tys. osób. Podmioty te zainwestowały do tej pory ponad 2,1 mld zł.

 

Źródło: SSSE

Authors

Related posts

Góra
English