Krzysztof Krystowski nowym Prezesem Zarządu i Dyrektorem Zarządzającym PZL-Świdnik

Krzysztof KrystowskiPZL-Świdnik, spółka z grupy AgustaWestland, informuje, że 20 stycznia 2015 r. Rada Nadzorcza PZL-Świdnik powołała Krzysztofa Krystowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu i Dyrektora Zarządzającego przedsiębiorstwa. Nowy szef PZL-Świdnik jest jednym z najbardziej doświadczonych menedżerów w polskim przemyśle obronnym i lotniczym. Był m.in. prezesem Zarządu Grupy Bumar i Polskiego Holdingu Obronnego, Prezesem Avio Polska – i menedżerem Grupy Avio – globalnej firmy przemysłu lotniczego, a także wiceministrem w resorcie gospodarki.
Podczas tego samego posiedzenia, w uznaniu dla niemal 35-letniego doświadczenia na różnych stanowiskach w PZL-Świdnik, w tym prawie 25-letniej kariery na różnych funkcjach kierowniczych, dotychczasowy Prezes Zarządu PZL-Świdnik Mieczysław Majewski został mianowany wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej spółki.
Bogate doświadczenie i wiedza zdobyte przez Krzysztofa Krystowskiego przez lata pracy w polskim sektorze obronnym i lotniczym pozwolą jeszcze skuteczniej realizować ambitne plany spółki PZL-Świdnik, która jest nie tylko jedynym polskim producentem śmigłowców, głównym dostawcą tych maszyn dla polskich Sił Zbrojnych, ale również dzięki sprzedaży eksportowej przekraczającej 700 mln PLN, jednym z największych eksporterów w branży obronno-lotniczej w Polsce.
PZL-Świdnik jest również największym polskim producentem śmigłowców, biorącym udział w przetargu na dostawę 70 wielozadaniowych wiropłatów dla polskich Sił Zbrojnych. W przypadku wyboru oferowanego przez spółkę śmigłowca AW149, to właśnie w Świdniku powstanie światowe centrum produkcji i rozwoju tej nowoczesnej maszyny. Otworzy to możliwość nie tylko zaspokojenia potrzeb polskiego MON, ale stworzy szansę eksportu AW149 na cały świat w ciągu kolejnych kilkudziesięciu lat. Umożliwi to powstanie i stałe utrzymanie nowych miejsc pracy, których liczba może przekroczyć nawet 2000. PZL-Świdnik, będąc spółką polskiego przemysłu obronnego, stanie się wówczas jednym z najważniejszych filarów działalności grupy AgustaWestland na świecie.

Krzysztof Krystowski jest od wielu lat menedżerem w branży lotniczej i obronnej. Specjalizuje się także w zagadnieniach innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zarówno podmiotami sektora państwowego, jak i prywatnego, nabyte m.in.w międzynarodowych koncernach. Pełnił także ważne funkcje w administracji publicznej i organizacjach zrzeszających przedsiębiorców. Obecnie jest Prezesem Związku Klastrów Polskich, Prezesem Śląskiego Klastra Lotniczego oraz Wiceprezydentem Pracodawców RP, najstarszej organizacji zrzeszającej pracodawców w Polsce.
Krzysztof Krystowski w latach 2012-2013 był Prezesem Zarządu Grupy Bumar, a później Polskiego Holdingu Obronnego. W latach 2006–2011 pracował jako menedżer w Grupie Avio – globalnej firmie przemysłu lotniczego. Był także członkiem Rady Głównej PKPP Lewiatan oraz Narodowej Rady Ekologicznej przy Prezydencie RP, jak również Rady Przemysłowo-Obronnej przy Ministrze Obrony Narodowej. W latach 2004–2006 był Przewodniczącym Rady Fundacji „Centrum Innowacji” FIRE zajmującej się pomocą małym i średnim przedsiębiorstwom innowacyjnym. W latach 2003–2006 pełnił funkcję Wiceministra w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (potem w Ministerstwie Gospodarki i Pracy). Odpowiadał wówczas za konkurencyjność i innowacyjność gospodarki, nadzór nad jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz Urzędem Patentowym RP, jak również za restrukturyzację przemysłu obronnego i lotniczego oraz offset.
Krzysztof Krystowski urodził się w 1972 r. Ma żonę oraz trzech synów. Ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu, Polish Open University i Oxford Brookes University (MBA) oraz studia doktoranckie na SGH w Warszawie.

Mieczysław Majewski jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Swoją karierę w PZL-Świdnik rozpoczął w 1981 r. na stanowisku konstruktora, a następnie zajmował liczne stanowiska kierownicze. W styczniu 1991 r., został mianowany Prezesem Zarządu WSK PZL-Świdnik S.A.
Mieczysław Majewski aktywnie angażuje się w rozwój polskiego i europejskiego przemysłu lotniczego, będąc członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń zrzeszających przedsiębiorstwa lotnicze z Polski oraz państw Unii Europejskiej.
Jest wieloletnim przewodniczącym, a obecnie wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Polskiego Przemysłu Lotniczego (SPPL) i Związku Pracodawców Przemysłu Zbrojeniowego i Lotniczego. Pełni również funkcję wiceprzewodniczącego stowarzyszenia Dolina Lotnicza, które skupia polskie przedsiębiorstwa z branży. Przez 10 lat był członkiem zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłów Lotniczego, Kosmicznego i Obronnego (ASD).
Wieloletni dorobek i aktywność Mieczysława Majewskiego na rzecz rozwoju polskiego przemysłu lotniczego zostały docenione przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, który przyznał mu następujące odznaczenia państwowe: Złoty Krzyż Zasługi i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Z kolei Minister Obrony Narodowej wyróżnił Mieczysława Majewskiego Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.
Mieczysław Majewski urodził się w 1954 r. Ma żonę oraz dwoje dzieci. Aktywnie angażuje się w działalność na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Jest członkiem stowarzyszenia Bractwo Przyjaciół Świdnika.

 

Źródło: PZL-Świdnik

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English