Konsorcjum z Erbudem ma umowę na Farmę Wiatrową Potęgowo za 199 mln zł

Konsorcjum PBDI S.A. (spółki zależnej w 94,27% od Erbudu, lider), Electrum i Erbudu zawarło z Potegowo Winergy umowę na budowę Farmy Wiatrowej Potęgowo – Wschód o mocy 101,25 MW za 198,6 mln zł.
Farma będzie się składać z 38 pojedynczych turbin wiatrowych, pogrupowanych w 4 parki wiatrowe: Karżcino, Wrzeście-Kępno, Bięcino, Głuszynko-Grapice wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tj. infrastrukturą budowlaną, drogową oraz infrastrukturą energetyczną i teletechniczną) i wyprowadzeniem mocy, tj. liniami kablowymi 30/110 kV z towarzyszącą siecią teletechniczną i GPO Farmy Wiatrowej 30/110 kV.
Całkowita wartość umowy to 198,6 mln zł netto. Wartość zakresu realizowanego przez Electrum wynosi ponad 102 mln zł netto.
Zadanie ma zostać zrealizowane przed upływem 12 miesięcy od daty wejścia w życie umowy. Warunkiem wejścia w życie umowy jest uzyskanie od zamawiającego wezwania do rozpoczęcia robót, którego złożenie zamawiający warunkuje łącznym ziszczeniem się warunków zawieszających: a) pozyskanie przez zamawiającego finansowania, b) przystąpienie dostawcy do wykonania dostawy turbin wiatrowych, c) pozytywna weryfikacja przez właściwy organ tzw. efektu zachęty zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014–2020. W przypadku nie ziszczenia się w/w warunków do 30 czerwca 2015 r. umowa wygasa bez jakichkolwiek wzajemnych roszczeń stron z tego tytułu, czytamy dalej.
Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

Źródło: IBSnews

Erbud_malyNa zdjęciu – farma wiatrowa Wartkowo, źródło: Erbud

Authors

Related posts

Góra
English