Komentarz MG do danych GUS – produkcja sprzedana przemysłu w grudniu 2014 r.

GUSŹródło: GUS

Według wstępnych danych GUS produkcja sprzedana przemysłu w grudniu 2014 r. była o 8,4 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2013 r. Wzrost produkcji był wyższy od oczekiwań analityków MG.
W porównaniu z grudniem 2014 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 26 spośród 34 działów przemysłu. Znaczący wzrost odnotowano w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 30 proc., maszyn i urządzeń – o 27,9 proc., a także mebli (o 19 proc.). Najbardziej spadła zaś sprzedaż w produkcji pozostałego sprzętu transportowego, o 15,9 proc.
W grudniu 2014 r. wzrosła również produkcja przedsiębiorstw budowlanych. W porównaniu z grudniem 2013 była ona wyższa o 5 proc., a w porównaniu z listopadem 2014 r. – o 29,7 proc.
Sektorami odnotowującymi najsilniejsze ożywienie są głównie branże produkujące na eksport.
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w grudniu 2014 r. były niższe niż przed rokiem o 2,5 proc. (wobec spadku o 1,6 proc., w listopadzie 2014 r.). W porównaniu z listopadem 2014 r. spadły o 1 proc.
Analitycy MG prognozują, że w styczniu 2015 r., biorąc pod uwagę niższą liczbę dni roboczych w porównaniu ze styczniem 2014 r., wzrost produkcji przemysłowej powinien spowolnić, do poziomu około 2 proc. W pierwszym kwartale produkcja przemysłowa powinna nadal jednak rosnąć w tempie przekraczającym 3 proc.
W całym 2014 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 3,3 proc., zaś produkcja budowlano montażowa o 3,6 proc. Ceny produkcji przemysłowej były niższe o 1,5 proc., zaś w budownictwie o 1,2 proc.

 

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Authors

Related posts

Góra
English