Koalicja Bezpieczni w Pracy i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP podpisały porozumienie o współpracy

Koalicja Bezpieczni w Pracy, skupiająca firmy CWS-boco, PW Krystian, Lafarge oraz TenCate Protective Fabrics, oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, które jest organizacją zrzeszającą specjalistów BHP w całej Polsce podpisały 14 stycznia 2015 roku w  siedzibie OSPSBHP w Warszawie przy ul. Czackiego porozumienie o współpracy merytorycznej.
Współpraca obejmuje realizację działań, mających na celu podnoszenie kultury bezpieczeństwa w Polskich firmach, a także popularyzujących ideę poprawy standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ważnym elementem podpisanego porozumienia jest także wymiana wiedzy i dobrych praktyk między stronami, jak również współdziałanie na rzecz tworzenia prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych warunków dla bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce.
Sygnatariuszami porozumienia byli: ze strony Koalicji Bezpieczni w Pracy jej Przewodniczący Andrzej Smółko, natomiast ze strony Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Prezes Marek Nościusz i Wice Prezes Piotr Kaczmarek. Ponadto w spotkaniu wzięli udział: z Oddziału Warszawa OSPSBHP Wiceprezes Zarządu Oddziału – Waldemar Bielak i sekretarz Oddziału – Mirosław Osowski, a także z  oddziału Warszawa Centrum OSPSBHP Wiceprezes Zarządu Oddziału – Tadeusz Potasiński.
Informacje na temat Koalicji Bezpieczni w Pracy dostępne są w serwisie: www.bezpieczniwpracy.pl.
Ciekawostki na temat kultury bezpieczeństwa w pracy można znaleźć również na portalu Facebook: www.facebook.com/bezpieczniwpracy
Informacje na temat działalności Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP  można uzyskać na stronie www.ospsbhp.pl.
Patroni merytoryczni Koalicji Bezpieczni w Pracy: CIOP PIB, UDT, ZUS.

Porozumienie Koalicji Bezpieczni w Pracy i OSPSBHP_maly

Authors

Related posts

Góra
English