Wręczono nagrody w XVII edycji Konkursu Fiata na najlepsze prace

PW_nagrody_prace_naukowe_01

Na Politechnice Warszawskiej wręczono nagrody w XVII edycji Konkursu Fiata na najlepsze prace o tematyce związanej z dziedziną motoryzacji.
Konkurs o nagrodę Fiata jest ogłaszany corocznie już od siedemnastu lat i realizowany na podstawie porozumienia o współpracy naukowo-technicznej pomiędzy Centrum Badawczym Fiata (CRF), spółką Fiat Polska oraz trzema polskimi uczelniami: Politechniką Warszawską, Politechniką Śląską w Gliwicach i Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej.
Zgodnie z umową, za najlepsze, wyłonione w drodze konkursu rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz prace inżynierskie i magisterskie o szeroko rozumianej tematyce motoryzacyjnej, przyznawane są specjalne nagrody finansowane przez spółki z Grupy Fiat Chrysler: Fiat Auto Poland, Magneti Marelli, Teksid Iron Poland, Fiat Powertrain Technologies Poland.
W dniu 14 stycznia b.r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, w obecności rektora Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Jana Szmidta odbyło się wręczenie nagród w XVII edycji Konkursu Grupy Fiat Chrysler Automobiles.
W uroczystości prowadzonej przez prof. dr hab. Rajmunda Bacewicza, prorektora ds. nauki, obok autorów nagrodzonych prac, udział wzięli przedstawiciele spółek Grupy Fiat Chrysler Automobiles w Polsce:
– Angelo Sallustio, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Fiat Powertrain Technologies Poland,
– Marek Stanclik, Członek Zarządu i Dyrektor Personelu Fiat Powertrain Technologies Poland,
– Antoni Greń, Członek Zarządu i Dyrektor Zakładu Fiat Auto Poland w Tychach,
– Andrzeja Piętka, Członek Zarządu i Dyrektor Personelu i Organizacji Fiat Auto Poland,
– Zbigniew Gurgul, Członek Zarządu i Dyrektor Magneti Marelli Poland,
– Marek Kanafek, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Generalny Teksid Iron Poland.
oraz członkowie jury:
– prof. dr hab. inż. Władysław Włosiński – przewodniczący,
– prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski,
– prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko,
– prof. dr hab. Franciszek Krok,
– dr hab. inż. Jan Matej,
– mgr Grażyna Zyskowska – sekretarz,
a także dziekani wydziałów uczestniczących w konkursie oraz promotorzy docenionych prac.
Na Politechnice Warszawskiej w tym roku laureatami zostało sześć osób. Nagrodzone zostały: 3 rozprawy doktorskie i 3 prace magisterskie.
Na pozostałych dwóch uczelniach biorących udział w konkursach: Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej i Politechnice Śląskiej przyznano następujące nagrody:
– Politechnika Śląska: 1 praca projektowa, 1 praca inżynierska, 2 prace magisterskie, 2 prace doktorskie, tj. w sumie 6 prac,
– ATH: 2 prace magisterskie + 5 prac inżynierskich, tj. w sumie 7 prac.
Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu tych dwóch uczelniach odbędzie się 29 stycznia b.r. na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.
Na wyżej wymienionych trzech uczelniach w tej edycji konkursu za rok 2013 nagrodzono razem 19 prac: (5 doktorskich, 7 magisterskich, 6 inżynierskich, 1 projektowa).
Wszyscy nagrodzeni tegoroczni autorzy prac otrzymali nagrodę w wysokości 4000 złotych.
Od początku trwania konkursu, tj. w latach 1997–2013, łącznie zostało nagrodzonych 319  prac, w tym: 4 rozprawy habilitacyjne i 115 doktorskich oraz 182 prace magisterskie, 17 inżynierskich i 1 projektowa.
Grupa Fiat Chrysler Automobiles w ten m.in. sposób wspiera młodych naukowców, których pasją jest tematyka motoryzacyjna (nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne i metody badawcze). Nagrodzone opracowania mogą mieć zastosowanie w praktyce bezpośrednio w fabrykach lu b w Centrum Badawczym Grupy.
Przypomnijmy, że Grupa Fiat Chrysler Automobiles i CNH Industrial corocznie nagradza również dzieci swoich pracowników, które osiągają bardzo dobre wyniki w nauce na poziomie świadectw dojrzałości, dyplomów magisterskich, inżynierskich, lekarskich oraz licencjackich. Konkurs jest przeprowadzany w krajach, w których Grupa ma swoje zakłady produkcyjne. W Polsce w dotychczasowych osiemnastu edycjach tego konkursu, przyznano łącznie 2895 nagród (w tym: w kategorii świadectw dojrzałości – 797 nagród , w kategorii dyplomów licencjata lub inżyniera – 680 nagród, w kategorii dyplomów magistra lub lekarza  – 1418  nagród) o łącznej wartości ponad 10,5 mln złotych.

PW1

PW2

Źródło: FIAT

Authors

Related posts

Góra
English