UDT w nowej siedzibie

UDT_1_tcm29-196508

Oddział Urzędu Dozoru Technicznego w Bydgoszczy zmienił adres. W piątek, 9 stycznia, miało miejsce oficjalne otwarcie nowoczesnej siedziby przy ul. Kamiennej.
W otwarciu wziął udział prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, który wraz z prezesem UDT Mieczysławem Borowskim przeciął symboliczną wstęgę. Podczas uroczystości nastąpiło podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy UDT a Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.
Do tej pory bydgoski UDT mieścił się w kamienicy przy ul. Chodkiewicza 20. W latach 2008 i 2009 r. zakupiono działki pod budowę nowego biurowca. Budynek zaprojektowała Pracownia Architektury Podczaszy Kraków, a generalnym wykonawcą była firma EBUD – Przemysłówka z siedzibą w Bydgoszczy.
Powierzchnia użytkowa dwupiętrowego budynku wynosi 2866,4 m². Nowoczesna bryła z daleka wygląda jak dwa sześciany ustawione na wspólnej platformie. Wewnątrz budynku zaprojektowano gabinety i sale dla około 80 pracowników oraz salę szkoleniową, która pomieści 100 osób. Parking przewidziano zarówno pod budynkiem, jak i na placu przed urzędem. W obiekcie zastosowano m.in. system klimatyzacji i wentylacji z rekuperacją, a także system monitoringu. Fasadę biurowca zdobią przeszklenia ułożone naprzemiennie z białą, aluminiową okładziną.

UDT_2_tcm29-196510
Koszt inwestycji to 13 mln zł, została ona sfinansowana ze środków własnych Urzędu Dozoru Technicznego (wyłącznie z przychodów osiągniętych z działalności UDT). Dyrektorem Oddział UDT Bydgoszcz jest Marek Matusiak, któremu prezydent Rafał Bruski z okazji otwarcia nowej siedziby wręczył symboliczną suwmiarkę. Oddział UDT Bydgoszcz wraz z biurami zamiejscowymi we Włocławku i Toruniu zatrudnia 76 osób.
Urząd Dozoru Technicznego jest instytucją państwową, która – korzystając z ponad 100-letniego doświadczenia, płynącego z wykonania kilkudziesięciu milionów badań technicznych urządzeń we wszystkich kluczowych branżach, w oparciu o akty prawne – realizuje inspekcje, ocenę zgodności, certyfikacje, badania i ekspertyzy techniczne. Działania te przyczyniają się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa technicznego. Łącznie UDT posiada 29 oddziałów terenowych, rozmieszczonych na terytorium całej Polski.
Początki polskiego dozoru technicznego na terenie działania obecnego Oddziału UDT w Bydgoszczy wyznacza data 27 stycznia 1920 r. W tym roku nastąpiło przejęcie z rąk niemieckich spraw i akt Stowarzyszenia Dozoru Kotłów w Poznaniu. Zaraz po zakończeniu wojny siedziba Stowarzyszenia Dozoru Kotłów Oddział w Bydgoszczy mieściła się przy ul. Dworcowej 73, po czym przeniesiona została do baraków zlokalizowanych przy ul. Chodkiewicza.

UDT_7_tcm29-196512
W latach 1963–1981 Stowarzyszenie Dozoru Kotłów przemianowano na Rejonowy Dozór Techniczny Bydgoszcz; początkowo mieścił się  on w budynku biurowym Elektrociepłowni EC-I w Bydgoszczy przy
ul. Żeglarskiej 5, a następnie w bloku przy ul. Niemcewicza 1. W 1981 r. powołano do życia 29 Inspektoratów Dozoru Technicznego, a wśród nich IDT w Bydgoszczy obejmujący swym działaniem dawne województwa bydgoskie, toruńskie i włocławskie. 22 października 1997 r. przy ulicy Chodkiewicza 20 miało miejsce wmurowanie kamienia węgielnego pod budynek Urzędu Dozoru Technicznego w Bydgoszczy. Budowa biurowca została zakończona latem 1999 r. Budynek oddano do użytku we wrześniu 1999 roku.

 

Źródło: Bydgoszcz.pl

Authors
Tagi ,

Related posts

Góra
English