Renomowane instytuty badawcze potwierdziły pełną sprawność magazynów ropy i paliw w Solino

Solino2

W otworowej Kopalni Soli w Górze koło Inowrocławia w 2002 roku powstał Podziemny Magazyn Ropy i Paliw, w którym wykorzystując najnowocześniejszą technologię i idealne warunki geologiczne, dzięki doskonałym właściwościom wysadów solnych, jakimi są: plastyczność, wytrzymałość, a szczególnie neutralność chemiczna z produktami ropopochodnymi, magazynowane jest paliwo i ropa naftowa w sposób uznany na świecie za najbezpieczniejszy i najbardziej proekologiczny.
Nowoczesne metody obsługi magazynu poprzez zastosowanie daleko idącej informatyki, sterowania komputerowego, a także zabezpieczeń, powodują, że są one dużo bardziej bezpieczne  od zbiorników naziemnych. Przyjęte rozwiązania projektowe umożliwiające dokładne kontrolowanie procesu magazynowania nie stwarzają zagrożenia dla środowiska naturalnego.
Podziemny Magazyn Ropy i Paliw w Górze został wykonany zgodnie z założeniami projektowymi i spełnia wszystkie obowiązujące wymogi techniczno-formalno-prawne, co jednoznacznie potwierdziły analizy eksperckie.
– Od dawna powtarzaliśmy, że magazyny w Solino są w pełni sprawne, bezpieczne i przyjazne  dla środowiska naturalnego. Dzisiaj potwierdzają to także niezależne, profesjonalne jednostki badawcze – podkreśla Dariusz Kusiak, Prezes Solino.
Dwa niezależne podmioty przeprowadziły badania, w których poddały analizie funkcjonowanie Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw w Górze w świetle założeń projektowych i obowiązujących przepisów dotyczących funkcjonalności i operacyjności pracy Magazynu.
Badania przeprowadzone przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „Chemkop” z Krakowa wykazały, że Solino dysponuje również potencjałem i posiada możliwości, które po odpowiednim dostosowaniu infrastruktury umożliwią wytłaczanie ropy i paliw w czasie przewidzianym w znowelizowanej ustawie o zapasach ropy i paliw. W tej sprawie trwają także uzgodnienia w sprawie dostosowania rurociągów przesyłowych z ich właścicielem, przedsiębiorstwem PERN.
Znowelizowana w maju ustawa o zapasach ropy i paliw wprowadza normy co do wydajności wytłaczania zmagazynowanych mediów i dla bezzbiornikowych magazynów. Według nowych regulacji infrastruktura logistyczna będzie musiała spełnić od 1 stycznia 2018 roku wymagania techniczne pozwalające na wytłoczenie rezerw paliw w ciągu 90 dni, a ropy naftowej w ciągu 150 dni. Od początku 2024 r wymagania zostaną zaostrzone i również ropa naftowa będzie musiała być wytłoczona w ciągu 90 dni.
Analizy pokazują także, że funkcjonowanie Magazynu nie ma negatywnego wpływu na środowisko naturalne.
Obecnie wydajność zatłaczania i wytłaczania ropy to 1000 m sześc. na godzinę, jednorazowa szarża wg projektu obejmuje 100 tys. m sześc., a możliwe są maksymalnie dwie szarże w miesiącu. W przypadku paliw wydajność zatłaczania to 310 m sześc./h, wytłaczania – 350 m sześc./h, a jednorazowa szarża obejmuje 15 tys. m sześc. (również możliwe są maksymalnie dwie szarże na miesiąc). To oznacza, że do 2024 roku wydajność wytłaczania ropy musi wzrosnąć siedmiokrotnie, a wydajność wytłaczania paliw już do roku 2018 powinna się zwiększyć ponad dwudziestokrotnie.

Źródło: Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino

Solino1_maly

Solino3_maly

Solino4_maly

Solino5_maly

Solino6_maly

Authors

Related posts

Góra
English