Połączenie ORLEN OIL z Platinum OIL

W dniu 5 stycznia 2015 r. nastąpiła rejestracja w KRS połączenia ORLEN OIL (spółka przejmująca) z Platinum OIL (spółka przejmowana).
Proces połączenia Spółek został przeprowadzony w oparciu o regulacje art. 492 par. 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj.: przejęcie przez ORLEN OIL całego majątku Platinum OIL. Z uwagi na fakt, że Platinum OIL była spółką jednoosobową ORLEN OIL, połączenie Spółek zostało przeprowadzone w trybie uproszczonym tj. bez podnoszenia kapitału zakładowego ORLEN OIL oraz bez konieczności dokonywania innych przewidzianych prawem czynności.
Wprowadzane zmiany są zgodne z założeniem podnoszenia efektywności procesów decyzyjnych, upraszczania struktur i zwiększenia efektywności biznesowej, w tym przede wszystkimi sprzedaży i dystrybucji olejów oraz środków smarnych.
Realizowane działania są zgodne ze strategią Koncernu w zakresie optymalizacji struktury właścicielskiej Grupy ORLEN.

Orlen

Authors

Related posts

Góra
English