Strefa ekonomiczna w Żarach będzie większa o 10 ha

Zarząd województwa pozytywnie zaopiniował powiększenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o 10 ha w Żarach. Dzięki temu powiększy się miejscowa fabryka i powstanie zakład produkcyjny szyb samochodowych. Inwestycja warta 5,5 mln euro pozwoli na utworzenie 70 nowych miejsc pracy. – To element polityki wspierania rozwoju gospodarczego regionu, realizowanej przez zarząd woj. lubuskiego – mówi marszałek Elżbieta Polak.
Planowana rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy Saint Gobain Sekurit Han Glas Polska przewiduje uruchomienie nowej linii technologicznej do produkcji szyb samochodowych: przednich, tylnych i dachowych. Ma to być inwestycja innowacyjna zarówno pod względem technologicznym, jak i materiałowym. – W wyniku przeprowadzonej rozbudowy tego zakładu w Żarach, wzmocniony zostanie sektor motoryzacyjny reprezentowany w naszym regionie – podkreśla marszałek.
Dodajmy, że w toku prac nad wyłanianiem inteligentnych specjalizacji regionu lubuskiego, okazało się, że wśród kluczowych branż regionu, na pierwszym miejscu znalazła się właśnie produkcja na potrzeby branży motoryzacyjnej (11,6 proc. pracujących w regionie), a za nią produkcja mebli (10,8 proc. pracujących), produkcja wyrobów z metali (9,9 proc.) i produkcja artykułów spożywczych (9,3 proc.). Sektor motoryzacyjny jest mocno reprezentowany właśnie w podstrefach ekonomicznych K-SSSE, zwłaszcza w Żarach i Nowej Soli.

Żeby powiększyć strefę w Żarach o tereny pod rozbudowę swojego zakładu, firma Saint Gobain Sekurit Han Glas Polska zwróciła się do Zarządu Województwa o wydanie opinii. Na wtorkowym posiedzeniu, zarząd podjął jednogłośnie pozytywną opinię. Chodzi o grunty będące własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym firmy. W związku z realizacją inwestycji, firma planuje utworzyć ok. 70 miejsc pracy. Koszt inwestycji jest szacowany na ok. 5,5 mln euro.

 

www.lubuskie.pl

KSSSE_maly

Authors

Related posts

Góra
English