Elektrobudowa podpisała umowę z KGHM na prace w Hucie Miedzi Głogów za 36 mln zł

Elektrobudowa podpisała umowę z KGHM Polska Miedź na zadanie pn. “Modernizacja rozdzielni 6kV GSE w Hucie Miedzi Głogów wraz z powiązaniami z systemem elektroenergetycznym”, realizowane w ramach projektu GSE+. Wartość umowy to 35,74 mln zł netto.
„Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy składa się z dwóch elementów:  24 550 000 zł netto oraz 2 598 960 euro (co stanowi równowartość 11 189 302 zł przeliczonej według średniego kursu ogłoszonego przez NBP z dnia 29.12.2014 r.), co daje łączną wartość 35 739 302 zł netto” – głosi komunikat.
Termin realizacji przedmiotu umowy to 30 listopada 2016 r.
Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz.

 

Źródło: ISBNews

KGHM

Authors

Related posts

Góra
English