PGNiG powiększyło podziemny magazyn Kosakowo o kolejne dwie komory

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA powiększyło kawernowy podziemny magazyn gazu Kosakowo w północnej Polsce o kolejne dwie komory oraz wywierciło pięć otworów do budowy następnych komór.
Pojemność czynną obu komór  udało się zwiększyć o 13% w stosunku do planowanej. Ich łączna pojemność czynna wynosić będzie 57,8 mln m³ gazu zamiast planowanych 51,2 mln m³. Nowe komory zostały przekazane do próbnej eksploatacji celem przygotowania parametrów i charakterystyk pracy budowanego magazynu. Przyrost pojemności czynnej związany z wykonaniem większych kawern solnych był możliwy dzięki sprzyjającym warunkom geologiczno-złożowym występującym w pokładowym złożu soli „Mechelinki”.
Po dodaniu dwóch komór magazyn Kosakowo będzie się składał z czterech komór o łącznej pojemności 119 mln m³. po ustabilizowaniu warunków geomechanicznych i termodynamicznych. Odbioru końcowego komór dokonano 22 grudnia 2014 r.
Przekazane do eksploatacji komory K-2 i K-3 wchodzą w zakres Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego zakończenie przypada w 2015 roku.
Ponadto, w grudniu 2014 r. PGNiG przekazało wykonawcy budowy komór magazynowych czyli spółce OSM pięć wywierconych w złożu soli otworów do budowy następnych komór magazynowych. Wykonawcą wierceń była spółka Exalo Drilling z GK PGNiG.
Dalsza budowa magazynu obejmuje zakończenie Projektu unijnego obejmującego wykonanie czterech komór w 2015 roku – uzyskanie pojemności czynnej co najmniej 100 mln m³ gazu ziemnego,zakończenie budowy w 2021 roku klastrów A i B obejmujących wykonanie 10 komór – uzyskanie pojemności czynnej co najmniej 250 mln m³ gazu oraz budowę klastrów C i D – obecnie w fazie projektowej. Wybudowane komory będą przekazywane sukcesywnie do eksploatacji, a nowe zdolności magazynowe będą udostępniane na zasadach TPA.
PGNiG SA szacuje, że w związku ze sprzyjającymi warunkami geologiczno-złożowymi występującymi w pokładowym złożu soli „Mechelinki” jest możliwe uzyskanie w 2021 roku pojemności czynnej ok. 300 mln m³ gazu, a po wybudowaniu klastrów C i D pojemność czynna magazynu KPMG Kosakowo może wynieść ok. 600 mln m³ gazu.
Magazyn poprawi warunki przesyłu gazu na Pomorzu, a w szczególności zapewni ciągłość dostaw oraz zwiększenie możliwości podłączenia do systemu nowych odbiorców.
Moc zatłaczania gazu do magazynu będzie wynosić 100 tys. m³/godz., a wytłaczania – 400 tys. m³/godz.

 

Źródło: PGNiG

 

kpmg-kosakowo-z-lotu_maly

Authors
Tagi ,

Related posts

Góra
English