Kupowanie sprężonego powietrza

Zamiast sprężarek można kupić sprężone powietrze: system kontraktowej sprzedaży sprężonego powietrza SIGMA AIR UTILITY firmy KAESER KOMPRESSOREN.

Kaeser Sprężone powietrze po ustalonej cenie_maly
Informacje na temat kosztów kilowatogodziny energii elektrycznej, metra sześciennego wody czy przejechanego kilometra stanowią podstawę optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwie. Ustalenie kosztów zużycia jednego metra sześciennego sprężonego powietrza – w wielu przypadkach niezbędnego nośnika energii – często nie jest już takie łatwe i jednoznaczne. Dlatego firma KAESER KOMPRESSOREN oferuje system kontraktowej sprzedaży sprężonego powietrza SIGMA AIR UTILITY. Jest on skierowany w szczególności do przedsiębiorstw, w których system zasilania w sprężone powietrze generuje bardzo zróżnicowane i często trudne do ustalenia koszty. System kontraktowej sprzedaży sprężonego powietrza ma także wiele innych zalet.
Firmy, które zrezygnują z zakupu sprężarki i będą kupować jedynie sprężone powietrze, uzyskają pełną przejrzystość kosztów zużycia sprężonego powietrza. Dotychczasowa skomplikowana kalkulacja uwzględniająca wiele czynników i parametrów zostanie zastąpiona stałą ceną za każdy metr sześcienny zużytego sprężonego powietrza. Ceny ustalane są długofalowo, dzięki czemu stanowią wiarygodną podstawę kalkulacji. Cena zasadnicza ustalona na okres umowy obejmuje koszty instalacji i eksploatacji oraz odbiór przez klienta określonej, podstawowej ilości sprężonego powietrza. Za dostawy przekraczające ustalony wolumen pobierana jest opłata dodatkowa, której wysokość również została ustalona w zawartej umowie. Dokładne metody pomiaru gwarantują, że opłaty pobierane są wyłącznie za sprężone powietrze rzeczywiście pobrane z sieci.
Przy korzystaniu z systemu zasilania w sprężone powietrze SIGMA AIR UTILITY niezbędna jest oczywiście także stacja sprężanego powietrza. W tym celu użytkownik musi udostępnić odpowiednie pomieszczenie (lub miejsce na postawienie stacji kontenerowej), łącze elektryczne oraz ewentualnie wodę chłodzącą i system odprowadzania ciepła. Jednakże na tym kończą się jego obowiązki. Wszystkie pozostałe zadania przejmuje partner umowy kontraktowej. Za wykonanie i koordynację odpowiadają jego specjaliści: ustalają dokładne zapotrzebowanie na sprężone powietrze, wybierają najkorzystniejszy pod względem kosztów wariant zasilania w sprężone powietrze oraz projektują i instalują stację.
Podstawową zaletą systemu kontraktowej sprzedaży sprężonego powietrza jest – obok wspomnianej już przejrzystości kosztów – także ich długofalowa optymalizacja. Dlatego też system SIGMA AIR UTILITY został wyposażony w automatyczny system pozwalający na oszczędne korzystanie ze sprężonego powietrza. Firma KAESER KOMPRESSOREN bierze odpowiedzialność za obsługę i konserwację stacji, a w razie potrzeby adaptuje ją także do zmienionych warunków w zakładzie oraz do wymagań najnowszego stanu techniki. Ponadto stacja SIGMA AIR UTILITY jest połączona z centrum serwisowym firmy KAESER KOMPRESSOREN za pośrednictwem teleserwisu, dzięki czemu zapewniona zostaje maksymalna sprawność i dostępność sprężonego powietrza.
Korzyści dla użytkownika są oczywiste – niemal całkowity brak nakładów na inwestycje i personel do obsługi instalacji, dzięki czemu wzrasta płynność przedsiębiorstwa. Ponadto możliwa jest koncentracja na podstawowych zadaniach i ekonomiczne wykorzystanie własnego personelu.
Poza tym stacja sprężonego powietrza nie jest wykazywana w bilansie w aktywach przedsiębiorstwa, a opłaty za dostawy sprężonego powietrza stanowią koszty przedsiębiorstwa, które można odpisać od podatku.

www.kaeser.pl

Authors

Related posts

Góra
English