Polscy pracodawcy – prognozy zatrudnienia

Polscy pracodawcy są umiarkowanie optymistyczni co do planów zwiększania zatrudnienia w I kwartale 2015 r., wynika z kwartalnego raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia.
Spośród 750 przebadanych w Polsce pracodawców, 9% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 8% zamierza redukować etaty a 79% nie planuje zmian personalnych w najbliższym kwartale. W IV kwartale 2014 r. w siedmiu z 10 badanych sektorów prognoza netto zatrudnienia tj. różnica pomiędzy liczbą pracodawców przewidujących wzrost całkowitego zatrudnienia a liczbą pracodawców deklarujących spadek całkowitego zatrudnienia jest dodatnia. Największy optymizm odnotowano dla sektora produkcja przemysłowa +12%, handel detaliczny i hurtowy +9%, budownictwo +8%, restauracje i hotele oraz Transport/Logistyka/Komunikacja, +7% dla obu.
W badaniu deklaracje polskich respondentów przedstawiono również w podziale pod względem rodzajów organizacji na przedsiębiorstwa duże średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa. Dla pracodawców z trzech wyżej wymienionych grup prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Najwyższe wyniki odnotowano na podstawie odpowiedzi respondentów z dużych i średnich przedsiębiorstw, gdzie wyniosły one odpowiednio +11% i +7%. Prognoza netto zatrudnienia dla mikroprzedsiębiorstw wynosi +4%, co wskazuje na umiarkowany optymizm pracodawców. Najniższy wynik odnotowano dla małych firm, gdzie prognoza wyniosła 0.
Zgodnie z deklaracjami pracodawców z 42 krajów, w najbliższym kwartale utrzyma się pozytywny klimat na globalnym rynku pracy. Najbardziej pozytywne plany dotyczące zwiększenia zatrudnienia ustalono na podstawie deklaracji pracodawców w Indiach (+45%), na Tajwanie (+43%) i w Nowej Zelandii (+28%). Państwa, w których prognoza dla I kwartału 2015 r. jest negatywna to: Finlandia (-8%), Włochy (-5%), Holandia (-3%) i Szwajcaria (-2%).

Źródło: ManpowerGroup

 

Praca big_6b12425f_mk31176_malyZdjęcie: Grupa Azoty

Authors

Related posts

Góra
English