Postępy imponującej inwestycji na wyspie Gryfia w Szczecinie

Bilfinger1_maly

Widoczna jest już stalowa konstrukcja Zakładu seryjnej produkcji wielkogabarytowych fundamentów dla morskich turbin wiatrowych. Postęp inwestycji idzie zgodnie z planem. Tak jak planowano produkcja na wyspie Gryfia w Szczecinie powinna rozpocząć się w połowie roku 2015.
Po otrzymaniu pozwolenia na budowę oraz zakończonym palowaniu terenu, konstrukcja przyszłego zakładu produkcyjnego przeszła do następnego, bardzo ważnego etapu.
Budowana jest 2-nawowa hala produkcyjna o długości 240 m, której wyższa część będzie miała 42 m wysokości (to wysokość prawie 14-piętrowego wieżowca). Będzie to jedna z największych hal produkcyjnych w Polsce – jej kubatura wyniesie 1 100 000 m³. Będzie mieć powierzchnię ponad 2 hektarów, a jej cała stalowa konstrukcja waży ok. 5000 ton. Z uwagi na to, że wyspa, na której zlokalizowana będzie fabryka, zbudowana jest z m. in. 10-metrowej warstwy torfu trzeba było wzmocnić teren. Konstrukcję przyszłych hal posadowiono na palach żelbetowych. Zainstalowano ok. 4800 szt. pali o długościach 12–26 m w rozstawie 3×3 m, których łączna długość wynosi 90 km. Na terenie placów składowych podłoże wzmocniono poprzez konsolidację gruntu. W tym celu zainstalowano drenaż pionowy oraz zbudowano, składające się z ok. 60 000 ton piasku, nasypy przeciążające.
Na obszarze Hali Głównej wykonano są już wszystkie fundamenty żelbetowe, aktualnie prowadzone są prace na żelbetowych płytach posadzki wewnątrz hali. Łącznie wbudowane zostanie 17 000 m³ betonu. Ponadto trwają prace przy wznoszeniu konstrukcji stalowej Hali Głównej.  Pierwsze dźwigary dachowe zostały zamontowane i konstrukcja w osiach 1–10 jest gotowa na montaż dachu i elewacji. Na Hali Malarni trwają obecnie roboty żelbetowe na fundamentach i płycie posadzki, natomiast montaż konstrukcji stalowej powinien rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu. W tym roku zakłada się postawienie całej hali głównej, łącznie z pokryciem dachu i okładzin ścian zewnętrznych.
Obok hali i malarni prowadzone są prace pod budowę placu składowo-manewrowego.
W ramach budowy prowadzony będzie cały wachlarz robót budowlanych: roboty hydrotechniczne, konstrukcje żelbetowe, konstrukcje stalowe, budowa dróg wewnętrznych, budowa wszelkiego rodzaju instalacji. Bezpośrednio na budowie pracuje codziennie ok. 150 osób, wśród nich także specjaliści różnych branż z innych firm koncernu Bilfinger, wspomagający projekt.
Nasz zakład produkcyjny wyposażony będzie w najnowocześniejsze rozwiązania. Jednym z najbardziej innowacyjnych rozwiązań jest suwnica (RM-LTU), specjalnie opracowany dźwig dla części procesu produkcyjnego. Za ten 130 m, wysoce unikatowy dźwig do podnoszenia i obracania elementów fundamentów nasza firma otrzymała subwencję z budżetu Unii Europejskiej w ramach innowacji technologicznych. Suwnica RM-LTU zostanie zainstalowana w czasie budowy hal. Pozostałe urządzenia ciągu technologicznego są w ostatniej fazie negocjacji z potencjalnymi dostawcami.  Częściowo umowy są już podpisane i ich dostawcy rozpoczną produkcję urządzeń. To firmy z całej Europy. Linie produkcyjne wykorzystywać będą najnowocześniejsze technologie produkcji seryjnej, łącząc przy tym wysokie standardy wykonania i maksymalną efektywność.

W fabryce produkowane będą fundamenty morskich elektrowni wiatrowych, na których montowane będą (na morzu) maszty i turbiny wiatrowe:
– fundamenty palowe (stosowane w przybrzeżnych farmach wiatrowych do głębokości ok. 30 m, o średnicy do 8 m, wysokości do 80 m i wadze do 1250 t);
– złożone fundamenty kratownicowe (konstrukcje strukturalne wykorzystywane jako fundamenty wież na większych głębokościach – do około 50 m i wadze do 1000 t);
– platformy pośrednie o wysokości do ok. 30 m, średnicy do 8 m i wadze ok. 350 ton.

Zakład zlokalizowany jest w Szczecinie, w bliskim sąsiedztwie kluczowych, planowanych rynków zbytu produkowanych elementów – Morza Bałtyckiego i Północnego.

 

Źródło: www.kso-offshore.com

Bilfinger_maly

Bilfinger2_maly

 

 

Authors

Related posts

Góra
English