PKP CARGO wprowadza Lean Management we wszystkich warsztatach napraw taboru

Po zakończeniu projektu pilotażowego testującego metodę Lean Management – sposób zarządzania produkcją znany m.in. z Toyoty – PKP CARGO zdecydowało o wprowadzeniu tego rozwiązania we wszystkich warsztatach napraw taboru w grupie kapitałowej. Zastosowanie Lean Management przyśpiesza produkcję i podwyższa standard pracy. Dzięki temu rozwiązaniu wzrośnie komfort pracy, a PKP CARGO zaoszczędzi kilka milionów złotych miesięcznie na zmniejszeniu liczby napraw wykonywanych w warsztatach zewnętrznych.
Przeprowadzony w pierwszej połowie 2014 roku w warsztatach Grupy PKP CARGO projekt pilotażowy podnoszenia efektywności utrzymania taboru przyniósł pozytywne wyniki. Na podstawie pilotażu podjęto decyzję o wdrożeniu tego rozwiązania we wszystkich warsztatach taborowych firmy. Zajmuje się tym specjalna nowa komórka organizacyjna utworzona w strukturach PKP CARGO. Zespół ten od czerwca do września przeprowadził 22 warsztaty projektowe w 20 warsztatach PKP CARGO i PKP CARGOTABOR, spółki z grupy kapitałowej przewoźnika odpowiedzialnej za utrzymanie taboru. Dotychczas spędzono łącznie ponad tysiąc godzin z pracownikami odpowiedzialnymi za prace naprawcze taboru w Grupie PKP CARGO.
Od lipca do października 2014 roku Grupa PKP CARGO osiągnęła poprawę wydajności napraw bieżących wagonów o ponad 10 proc. oraz poprawę wydajności napraw okresowych wagonów o ponad 5 proc. w porównaniu do czerwca 2014 roku. Dzięki temu zaoszczędzono około 15 mln złotych – tyle szacunkowo kosztowałyby naprawy wagonów, gdyby zostały wykonane poza Grupą PKP CARGO.
– W trakcie warsztatów członkowie zespołu wdrażającego Lean Management spotkali wielu zaangażowanych pracowników. To widać, że zależy im na tej inicjatywie. Cieszę się z tego powodu, ponieważ nowe rozwiązania realnie wpływają na ludzi i ich codzienną pracę. Już teraz widać pozytywne efekty – polepsza się organizacja pracy, wzrasta liczba naprawionego taboru. A to pozwala nam dążyć do wyznaczonego celu – by warsztaty utrzymania taboru w PKP CARGO były nowoczesnymi przedsiębiorstwami, wyznaczającymi standardy jakości i z powodzeniem konkurującymi na rynku – mówi Wojciech Derda, członek zarządu PKP CARGO ds. operacyjnych.

 

PKP_CARGO_wagony1

Metodologia – odnajdywanie „wąskich gardeł” i strat w procesie naprawy
Podczas warsztatów projektowych zespół wdrażający Lean Management szkoli część pracowników zakładu oraz lokalne kierownictwo. Następnie diagnozowane są główne problemy zmniejszające wydajność napraw. Cały proces zostaje wnikliwie przeanalizowany, od chwili wyłączenia taboru z eksploatacji do momentu jego powrotu do pracy. W trakcie analizy uczestnicy szukają „wąskich gardeł”. Są nimi etapy, na których naprawa niepotrzebnie zwalnia. Może to być np. zbyt mała liczba pracowników odpowiadająca za poszczególną czynność, brak podziału na prace przygotowawcze oraz główne czynności. Te pierwsze mogą zostać wykonane przez mniej doświadczonego pomocnika, podczas gdy reszta musi zostać wykonana przez specjalistów. Inne „wąskie gardła” powstają np. wskutek nieoptymalnego rozmieszczenie stanowisk roboczych, maszyn i urządzeń lub wysokiego poziomu awaryjności maszyn i urządzeń. Eliminowane są też marnotrawstwa, np. niepotrzebne wykonywane czynności, zbędne transportowanie wynikającego z nieoptymalnego rozmieszczenia stanowisk, wykonywanie poprawek, oczekiwanie na dostawy materiałów, a także zbędne zapasy.
Program jest wdrażany na zasadzie podejmowania nowych inicjatyw – pracownicy zostają zobowiązani do wykonywania konkretnych czynności, które poprawią wydajność całego procesu. Dotychczas w ramach projektu utworzono listę ponad 800 takich inicjatyw, z których 75 proc. zostało już wdrożone. Kluczowy dla powodzenia całego projektu jest aktywny udział pracowników, dlatego kładzie się na niego szczególny nacisk. Po zakończeniu warsztatów projektowych zespół odpowiedzialny za wdrożenie Lean Management nadal koordynuje proces zarządzania zmianą. Na bieżąco monitorowana jest realizacja zadań oraz efekty wprowadzonych zmian.

O Lean Management
Lean Management polega na odnajdywaniu i usuwaniu marnotrawstwa w procesie produkcji lub świadczenia usługi, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości. Stosując tę metodę dąży się do uzyskania m.in. minimalnych kosztów produkcji i stanu zapasów, wysokiej produktywności pracy, sprawnej organizacji zarządzania oraz wysokiej jakości produkcji bez konieczności posiadania dużej liczby pracowników kontrolujących jakość. Efektem stosowania tej metody jest też poprawa warunków pracy dla pracowników poprzez lepszą organizację miejsca pracy.
W ramach realizacji projektu w PKP CARGO wdrażane są m.in.: planowanie dobowe, zarządzanie na podstawie listy zadań oraz tablice prezentujące poziom wykonania planu. Firma wprowadza również tzw. visual management. Metoda ta polega na rozwieszaniu w warsztatach zdjęć przedstawiających najczęściej popełniane błędy. Celem jest doprowadzenie do  unikania tych błędów w przyszłości oraz zwrócenie uwagi na porządek w halach napraw. Jak pokazują badania, stosowanie tych rozwiązań może znacząco zwiększyć wydajność pracy.

Samodzielny serwis taboru w PKP CARGO
PKP CARGO posiada łączenie ponad 1,2 tysiąca czynnych lokomotyw i ponad 60 tysięcy wagonów. Duża część napraw taboru jest wykonywana przez zakłady należące do firmy, w tym PKP CARGOTABOR, jedną z największych spółek taborowych w Europie. Firma ta zatrudnia ponad trzy tysiące osób i specjalizuje się w naprawie wagonów, lokomotyw, zestawów kołowych oraz w ogólnym serwisie taboru.
W 2013 roku PKP CARGO wydało na utrzymanie taboru ponad 450 mln złotych. Serwis taboru obejmował naprawy okresowe oraz pozostałe naprawy oraz przeglądy lokomotyw i wagonów. W związku z dużą działalności PKP CARGO, nawet najmniejsza poprawa wydajności przekłada się na konkretne oszczędności dla firmy.

Authors

Related posts

Góra
English