Rafako w Czechach

IOS_Trebovice

26 listopada została przekazana do eksploatacji instalacja odsiarczania spalin kotłów K3 i K4 w Elektrowni Třebovice, należącej do spółki Dalkia ČR. Jest to pierwsza instalacja odsiarczania metodą półsuchą oparta na technologii RAFAKO zrealizowana poza Polską.
Pomyślnie zakończyły się rozruch i ruch próbny wraz z przynależnymi testami, w tym testem nieprzerwanej pracy, dzięki czemu nastąpiło przekazanie do eksploatacji instalacji odsiarczania spalin kotłów K3 i K4 w Elektrowni Třebovice. – Instalacja odsiarczania spalin oparta o metodę półsuchą z zastosowaniem reaktora zintegrowanego z filtrem tkaninowym, charakteryzuje się bardzo wysoką skutecznością usuwania szkodliwych związków kwaśnych, takich jak np.: dwutlenek siarki, chlorowodór, fluorowodór czy trójtlenek siarki z wykorzystaniem suchego sorbentu w postaci wapna hydratyzowanego lub wapna palonego – tłumaczy Jerzy Mazurek, Kierownik Zespołu Pracowni Projektowych Instalacji Ochrony Środowiska w RAFAKO.
Pierwszą instalację w tej technologii RAFAKO oddało do użytku w 2003 roku w elektrociepłowni w Łodzi, co powiązane było z uzyskaniem patentu na „Sposób i reaktor do oczyszczania gazów, zwłaszcza spalinowych, z zanieczyszczeń gazowych, zwłaszcza kwaśnych” . – Obecnie w Polsce pracują cztery takie instalacje: dwie w elektrociepłowni w Łodzi i dwie w Elektrowni Skawina – mówi Jerzy Mazurek. Ponadto kolejne dwie instalacje w tej samej technologii są w fazie realizacji: jedna w Republice Czeskiej, a druga niedaleko Kijowa na Ukrainie.
Zastosowana w IOS Třebovice technologia oparta jest całkowicie na własnych badaniach i know-how RAFAKO. To właśnie dla tej technologii RAFAKO wykonało 11 projektów badawczo – rozwojowych, a kolejne są ciągle w toku. – Celem przeprowadzonych badań była optymalizacja rozwiązań, poprawa wskaźników eksploatacyjnych, określenie kierunków rozwoju oraz nowych zastosowań mi. in. w zakresie oczyszczania gazów z metali ciężkich, dioksyn i furanów – wylicza J. Mazurek. – Dzięki temu technologia może być oferowana dla procesów spalania odpadów w instalacjach odzysku energii z opadów oraz cechuje się wysoką konkurencyjnością w porównaniu do alternatywnych rozwiązań – dodaje.
Technologia półsuchego odsiarczania oferowana przez RAFAKO, poparta jest ponad 10-letnim doświadczeniem realizacyjnym. – Ma ona możliwość szerokiego zastosowania do oczyszczania spalin w technice spalania, gdzie paliwem jest zasiarczony węgiel kamienny, węgiel brunatny, olej opałowy lub gaz jak również może być użyta przy termicznej utylizacji odpadów przemysłowych i komunalnych – wyjaśnia Mazurek. Półsuchą technologię odsiarczania spalin można stosować w szerokim zakresie przepływu spalin, obsługujących małe, średnie jak również duże jednostki energetyczne.

 

Źródło: Rafako

IOS_kanaly_spalin_podlaczenieK3_male Kanały spalin

IOS_kanaly_spalin_podlaczenieK4_maleKanały spalin

IOS_reaktor_widok_male Widok reaktora

Authors

Related posts

Góra
English