icMobile – Mobilny Serwisant

icMobile

icMobile to platforma nowoczesnych mobilnych rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie procesami biznesowymi, związanymi z koordynacją działań pracowników terenowych.
Moduł Mobilny Serwisant obejmuje kluczowe funkcjonalności związane z procesami przyjmowania i dystrybuowania zgłoszeń naprawy, ewidencji części i materiałów oraz monitoringu statusów zleceń. Mobilny Serwisant jest systemem klasy CMMS (Computerized Maintenance Management System).

Korzyści:
– szybki zwrot z inwestycji dzięki wzrostowi efektywności pracy i eliminacji pomyłek oraz błędów,
– skuteczne zarządzanie pracą rozproszonej grupy ludzi, optymalizacja kosztów ich działania,
– dostęp online pracowników terenowych do danych z systemów ERP/CRM/HelpDesk w centrali firmy, podejmowanie decyzji na podstawie najbardziej aktualnych informacji,
– skrócenie czasu wykonania procesu naprawy, skrócenie czasu obsługi klienta, skrócenie czasu przestoju,
– zminimalizowanie błędów w procesie naprawy, lokalizacji przedmiotu naprawy,
– optymalizacja kosztów magazynu części zamiennych,
– kontrola czasu pracy pracowników terenowych, dostęp w czasie rzeczywistym do statusu wykonywanych przez nich prac i zadań w terenie, śledzenie pozycji GPS wykonywanych procesów oraz pozycji pobytu pracownika,
– szeroki zakres raportów i analiz z możliwością ich personalizacji,
– możliwość integracji z różnymi systemami zewnętrznymi działającymi w centrali firmy w tym z systemami mapowymi.

Funkcjonalność:
– przyjmowanie zgłoszeń awarii, usterek, zleceń naprawy,
– planowanie przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych,
– przydzielanie zadań poszczególnym pracownikom oraz grupom pracowników,
– kontrola stanu magazynowego części (raporty stanu, nadwyżki),
– kontrola poprawności wydań i zużycia części (zastosowanie kodów kreskowych),
– fotograficzna dokumentacja procesu (wykonania zadania, błędów, uszkodzeń),
– rejestracja geopozycji wykonania procesu lub zadania,
– monitoring czasu realizacji zadań,
– karta klienta – dostęp do wszelkich informacji o kliencie wymaganych dla poprawnego i sprawnego wykonania procesu,
– raportowanie – analizy i raporty tworzone indywidualnie pod potrzeby projektu.

Możliwości parametryzacji:
– scenariusze działania,
– dane przetwarzane na urządzeniu mobilnym niezależnie od danych w centralnej bazie danych,
– widoki i pola formularzy,
– ilość i umiejscowienie elementów (funkcjonalności) systemu,
– dostęp do funkcjonalności na bazie uprawnień,
– personalizacja danych dla użytkownika i/lub urządzenia,
– personalizacja wizualizacji danych według standardów firmy.

Architektura:
System składa się z części serwerowej oraz mobilnej, pracującej na terminalach mobilnych, tabletach lub telefonach. Część serwerowa obejmuje serwer komunikacyjny, serwer bazy danych oraz serwer wymiany danych zewnętrznych automatyzujący komunikację i wymianę z systemami zewnętrznymi. Synchronizacja danych pomiędzy terminalami pracowników terenowych a serwerem komunikacyjnym opiera się na specjalnie zoptymalizowanym protokole, który doskonale sprawdza się dla łączy o niskiej przepustowości jak np. GPRS. Platforma, na bazie której zbudowano system, jest każdorazowo konfigurowana według wymagań klienta i może być integrowana z dowolnym zewnętrznym środowiskiem informatycznym. Takie podejście zapewnia niezawodność, elastyczność i gwarancję pełnego dopasowania do potrzeb klienta.

Platforma:
– aplikacja mobilna:
– komputer przenośny – Android 4.0 i wyżej, WinCE 5.0 i wyżej, WM6.1 i wyżej, 64 MB RAM, wyposażony w komunikację WWAN (GPRS/EDGE/3G), opcjonalnie czytnik kodów kreskowych i/lub obrazów, WLAN,
– serwer centralny:
– system operacyjny: WinServ2003, 2GB RAM, 80 GB HDD,
– baza danych: MS SQL Server 2005,
– inne: serwer IIS, .Net Framework 2.0.

 

Żródło: IBCS Poland

Authors

Related posts

Góra
English