HG Solutions otwarła zakład w Gdyni na terenie Pomorskiej SSE

HG Solutions otwarła nową siedzibę i halę produkcyjną osprzętu elektrycznego na terenie Bałtyckiego Portu Nowych Technologii (BPNT) w podstrefie Gdynia Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Obiekt o powierzchni 1200 m², zbudowany kosztem 7,5 mln zł będzie miejscem powstawania rozdzielnic elektrycznych i osprzętu elektrycznego dedykowanego na rynek morski i offshore.
Firma HG Solutions sp. z o.o., której większościowym udziałowcem jest norweski koncern Hareid Group, prowadzi działalność w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej od 2012 r. Obecnie firma koncentruje się na produkcji kompletnych zespołów rozdzielnic elektrycznych – rozdzielnice główne MSB, startery, MCC, HPU, ROV i inne towarzyszące. Poczynione inwestycje pozwalają firmie na testy pod obciążeniem rozdzielnic.
Bałtycki Port Nowych Technologii (BPNT) to innowacyjny projekt biznesowy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, łączący proces rewitalizacji terenów po dawnej Stoczni Gdynia SA i wspierający rozwój przedsiębiorczości na Pomorzu. Oferuje swoim beneficjentom szereg korzyści wynikających z funkcjonowania w SSE w ramach zezwolenia wydawanego przez Pomorską SSE: pomoc publiczną w formie zwolnienia z podatku dochodowego, pomoc we wdrażaniu i transferze nowych technologii, usługi organizacyjne, informacyjne i konsultacyjne.

Authors
Góra
English