Czy przemysł metalowy potrzebuje oprogramowania biznesowego?

Producenci związani z przemysłem metalowym stają w obliczu nieustannej presji podnoszenia swojej skuteczności biznesowej. Zmiany cen rynkowych, niestałe koszty surowców, krótsze cykle życia produktów oraz konieczność podnoszenia ich jakości, jak również dodatkowe usługi serwisowe, powodują ciągłe obniżanie i tak niskich marż. W tej sytuacji wielu producentów rozszerza swój tradycyjny zakres działalności i szuka nowych możliwości – niektórzy starają się zaistnieć na nowych i nieznanych rynkach, inni skupiają się na podnoszeniu swojej wydajności. Inicjatywy związane z produkcją odchudzoną (Lean Manufacturing) skłaniają ich do przemodelowania procesów wewnątrz przedsiębiorstwa – począwszy od tych zachodzących bezpośrednio w halach produkcyjnych, aż po procesy związane z rozbudowanym łańcuchem dostaw. Dzięki temu mogą oni cieszyć się
z oszczędności w całym przedsiębiorstwie, zmniejszeniem stanów magazynowych surowców i produkcji w toku, poprawą wydajności, lepszym wykorzystania istniejących zasobów oraz podniesieniem stopnia zadowolenia klientów.
Duże wsparcie w zwiększaniu skuteczności biznesowej stanowi system planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). Zintegrowanie kluczowych operacji biznesowych w jednym rozwiązaniu to dla wielu producentów pierwszy krok do poprawy rentowności poprzez zwiększenie przejrzystości procesów i działań produkcyjnych. Dzięki zintegrowanej technologii systemów ERP usuwane są zbędne lub dublowane procesy. Ma to wpływ na poprawę dokładności gromadzonych informacji przez co możliwe jest zapewnienie wysokiego poziomu obsługi klienta i scentralizowanie zarządzania operacyjnego. Nowoczesne, w pełni zintegrowane rozwiązanie do zarządzania przedsiębiorstwem działającym w przemyśle metalowym obejmuje różne obszary jego działalności: od marketingu i sprzedaży przez produkcję, planowanie, zaopatrzenie, zamówienia, zakupy po obsługę klienta i finanse. Za przykład takiego rozwiązania posłużyć może system Epicor dla przemysłu metalowego zaprojektowany w architekturze modułowej, która zapewnia pełną elastyczność wdrożenia, pozwalając na zakup i uruchamianie kolejnych funkcjonalności w odpowiednich dla firmy etapach realizacji wdrożenia.
Niezwykle ważne pozostaje również skoncentrowanie działalności na klientach. Wielu producentów potwierdza, iż zwrócenie uwagi na zaspokajanie potrzeb klientów i rozwijanie z nimi bliskich relacji skutkuje pozyskiwaniem bardziej dochodowych zleceń. Utrzymanie dobrych relacji wymaga sprawnej komunikacji oraz umiejętności elastycznego i szybkiego odpowiadania na zmieniający sie popyt, jak również oferowania usług o jakości dodanej. Jako dostawca systemów ERP nowej generacji dla przedsiębiorstw działających w przemyśle metalowym wiemy, że powinny one posiadać wbudowaną funkcjonalność zarządzania relacjami z klientami (CRM), która gwarantuje możliwość łatwej komunikacji z klientem wszystkim działom firmy. Jej rolą jest również zapewnienie kompletnego przepływu zadań, począwszy od kosztorysów przygotowywanych we wstępnej fazie projektowania i wycen, aż po obsługę serwisową klienta z rejestracją każdego zapytania oraz odpowiedniego eskalowania zadań, jeżeli jest to wymagane.

Źródło: Epicor Software Corporation

Authors

Related posts

Góra
English