Rośnie Dolnośląski Klaster Motoryzacyjny

Projekt Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego, o którym pisaliśmy kilka dni temu (patrz: Powołano Dolnośląski Klaster Motoryzacyjny), rośnie w siłę. Oprócz zainteresowania kolejnych firm spoza Dolnego Śląska chcących zaangażować się w działalność Klastra, do współpracy przystąpiła kolejna instytucja. Dziś deklarację przystąpienia do DKM podpisali prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Rafał Jurkowlaniec, wiceprezes Dorota Włoch oraz Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego „Arleg” S.A. Jarosław Rabczenko.
Dolnośląski Klaster Motoryzacyjny (DKM) to pierwsze tego typu przedsięwzięcie na Dolnym Śląsku, które połączy firmy i instytucje chcące pracować na rzecz rozwoju branży motoryzacyjnej, otwarte na wymianę wiedzy, doświadczeń i budowanie silnej pozycji na arenie międzynarodowej. List intencyjny w sprawie powołania Klastra podpisano 14 listopada br. w Legnicy. Liderem inicjatywy jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (LSSE) .
Dziś w siedzibie LSSE deklarację przystąpienia do DKM podpisali prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Rafał Jurkowlaniec wiceprezes, Dorota Włoch oraz Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego „Arleg” S.A. Jarosław Rabczenko.
„Arleg” to kolejny poważny partner Klastra, który od ponad 20 lat aktywnie promuje rozwój przedsiębiorczości na terenie Dolnego Śląska prowadząc kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych na każdym etapie działalności oraz oferując pomoc w pozyskiwaniu źródeł finansowania m.in. poprzez obsługę programów pomocowych Unii Europejskiej. Agencja od lat wspiera także rozwój inicjatyw klastrowych organizując m.in. cykle warsztatów mających na celu dostarczenie wiedzy z zakresu funkcjonowania klastrów oraz ustalanie założeń strategicznych budowanej inicjatywy klastrowej. Spółka wspiera m.in. Karkonosko-Izerski Klaster Turystyczny, klaster obuwniczy MOSIT, Centrum Lubuskich Innowacji Agrotechnicznych, klastry: Mieszkaniowy, Nanotechnologiczny oraz Społeczny. „Arleg” jest także założycielem i koordynatorem Dolnośląskiego Klastra Metalowego.

DKM to konsorcjum zakładające stałą współpracę przedsiębiorstw z przedstawicielami środowisk naukowych oraz samorządem terytorialnym. Celem utworzenia klastra jest zwiększenie potencjału innowacyjnego firm branży motoryzacyjnej prowadzących działalność na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz całego Regionu Polski Południowo-Zachodniej poprzez zapewnienie im wspólnego dostępu do nowoczesnych technologii, bazy edukacyjnej oraz wspomaganie transferu wiedzy i doświadczenia.

Authors

Related posts

Góra
English