Antystatyczne buty z podeszwą z grafenu

Zespół naukowców z Wydziału Chemicznego PG pracuje nad wykorzystaniem zredukowanego tlenku grafenu przy produkcji specjalistycznego obuwia.
Chemicy z Katedry Technologii Polimerów pod kierunkiem dr. inż. Michała Strankowskiego prowadzą badania przy współpracy z firmą MB Market Ltd.  oraz Instytutem Przemysłu Skórzanego z Łodzi.  Prace związane są z zastosowaniem nanokompozytów poliuretanowych zawierających zredukowany tlenek grafenu do produkcji podeszew obuwniczych.
Buty, w których zastosowano zredukowany tlenek grafenu, charakteryzują się zwiększoną odpornością na ścieranie przy zachowaniu właściwości elastycznych charakterystycznych dla elastomeru. Takie podeszwy obuwnicze mogą być wykorzystywane przede wszystkim do produkcji specjalistycznych butów używanych w zakładach pracy o zwiększonym niebezpieczeństwie wybuchu gazów palnych. Materiał ten ma właściwości dyssypacyjne, uniemożliwiające gromadzenie się ładunku elektrycznego na jego powierzchni. Podeszwy oparte o nanokompozyty poliuretanowe, zwierające zredukowany tlenek grafenu, charakteryzują się unikalnymi właściwościami mechanicznymi i termicznymi. Materiał ten można zastosować również do produkcji elementów ulegających ścieraniu np. pierścieni uszczelniających czy uszczelek.
– Nanokompozyty poliuretanowe mają szereg potencjalnych zastosowań. Charakteryzują się wysoką odpornością na ścieranie i wielokrotne zginanie – mówi dr inż. Michał Strankowski. – Dzięki tym właściwościom nanokopozyty poliuretanowe zawierające zredukowany tlenek grafenu można również wykorzystać do produkcji amortyzatorów, elementów sprężynujących, antywibracyjnych, czy redukujących hałas.
W trakcie badań zaobserwowano jeszcze korzystne właściwości bakteriostatyczne (hamujące rozwój bakterii) tego materiału. Odkrycie to może znacznie poszerzyć obszar zastosowań wynalazku z Politechniki Gdańskiej.
– Niewątpliwie nadal czynnikiem wpływającym na słabe rozpowszechnienie nowoczesnych materiałów zawierających różne formy grafenu, jest jego ograniczona dostępność oraz stosunkowo wysoka cena – zaznacza dr Strankowski.
Nanokompozyty, nad którymi pracuje zespół z PG, zostały już docenione i uhonorowane złotym medalem podczas Targów Technicon 2013. Mamy nadzieje, że już niedługo usłyszymy o kolejnych sukcesach tego projektu.
Badania nad nanokompozytami poliuretanowymi zawierającymi  zredukowany tlenek grafenu finansowane są dzięki  grantowi  z programu GRAF-TECH. Program prowadzony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju umożliwia wsparcie badań naukowych, prac rozwojowych oraz przygotowujących do wdrożenia, mających na celu opracowanie i wprowadzenia na rynek produktów opartych na wykorzystaniu unikalnych właściwości grafenu.

 

Źródło: Politechnika Gdańska

Grafen

Authors
Tagi ,

Related posts

Góra
English