KGHM uruchamia pierwsze bloki gazowo-parowe

Bloki gazowo-parowe pozwolą KGHM na zabezpieczenie około 25% zapotrzebowania na energię elektryczną KGHM konsekwentnie realizuje strategię rozwoju w sektorze energetycznym. Działania te pozwolą na stopniowe uniezależnianie się od rosnących na rynku cen energii elektrycznej oraz zapewnienie gwarancji dostaw. W poniedziałek, 3 listopada 2014, nastąpiło oficjalne uruchomienie produkcji energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji w blokach gazowo-parowych w Polkowicach i Głogowie. Praca bloków pokryje około jednej czwartej zapotrzebowania KGHM na energię elektryczną i pozwoli zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych do atmosfery o 40 proc. w stosunku do emisji z konwencjonalnych źródeł opalanych węglem.

Bliźniacze bloki w Polkowicach i Głogowie opalane są gazem ziemnym zaazotowanym, pochodzącym z lokalnego złoża w Kościanie. Blok w Polkowicach będzie produkował około 300 tys. MWh energii elektrycznej i około 1 mln GJ ciepła rocznie, natomiast blok w Głogowie – około 250 tys. MWh energii elektrycznej i około 800 tys. GJ ciepła. Bloki pracują w wysokosprawnej kogeneracji, co oznacza, że energia elektryczna i ciepło wytwarzane są w ramach jednego procesu technologicznego. Pozwala to znacząco zmniejszyć zużycie paliw, a tym samym obniżyć koszty pozyskania energii oraz ograniczyć oddziaływanie na środowisko naturalne.

– Produkcja energii elektrycznej na własne potrzeby jest z punktu widzenia KGHM jednym z kluczowych priorytetów biznesowych. Rocznie KGHM zużywa ok. 2,5 TWh energii elektrycznej, co stanowi 2 proc. zapotrzebowania Polski na energię. Naszym celem jest zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej z własnej produkcji dla głównego ciągu technologicznego KGHM. Produkcja energii z własnych źródeł pozwala ograniczyć koszty jej pozyskania m.in. poprzez dywersyfikację dostaw, a tym samym częściowo uniezależnić się od cen rynkowych energii. Co ważne, przyjęty przez KGHM kierunek działań w obszarze energetycznym wspiera realizację celów polskiej polityki energetycznej – powiedział Herbert Wirth, prezes KGHM.

Bloki w Polkowicach i Głogowie to kolejne elektrociepłownie KGHM podłączone do systemu ciepłowniczego Energetyka Sp. z o.o. Ciepło wytwarzane w należących do Energetyki elektrociepłowniach Lubin, Polkowice, Głogów i Legnica ma łączną osiągalną moc 559,4 MWt, zaś energia elektryczna ma łączną zainstalowaną moc 100,3 MWe. Nowe bloki gazowo-parowe zwiększą moc cieplną Energetyki o ponad 7 proc., zaś moc elektryczną – aż o 42 proc. Wytworzone w nich ciepło będzie zużywane zarówno na potrzeby KGHM, jak i komunalnych systemów ciepłowniczych Polkowic, Lubina i Głogo-wa. Oba bloki zwiększą także bezpieczeństwo systemów energetycznych oddziałów ZG Polkowice-Sieroszowice, ZG Rudna oraz HM Głogów poprzez zapewnienie możliwości zasilania wyspowego. W przypadku przerwy w dostawach energii z Krajowego Systemu Energetycznego, KGHM będzie mógł samodzielnie uruchomić własne zasilanie.

– Ta inwestycja to nie tylko dywersyfikacja działalności spółki, ale przede wszystkim podniesienie jej bezpieczeństwa. Możliwość wykorzystania elektrociepłowni jako awaryjnego źródła zasilania dla obiektów podstawowych KGHM jest nie do przecenienia z punktu widzenia bezpieczeństwa górników i podtrzymania pracy głównych procesów technologicznych. Jednak oprócz korzyści dla spółki i jej pra-cowników nowe bloki wpisują się także w działalność państwa jako gwaranta bezpieczeństwa energe-tycznego kraju. Dzieje się tak dzięki zastosowaniu rodzimego paliwa gazowego, co przekłada się na tak ważną dla Polski dywersyfikację struktury wytwarzania energii finalnej – powiedział Włodzimierz Karpiński, Minister Skarbu Państwa.

Energetyka Sp. z.o.o. pełni funkcję operatora bloków należących do KGHM. Spółka, będąca częścią Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., jest jednym z największych przedsiębiorstw ciepłowniczych na Dolnym Śląsku. Zajmuje się produkcją, przesyłem oraz dystrybucją ciepła i energii elektrycz-nej; produkuje również oraz dystrybuuje wodę pitną i przemysłową, odprowadza i oczyszcza ścieki, unieszkodliwia odpady oraz uprawia rośliny energetyczne. Energetyka obejmuje swoim zasięgiem duże miasta, takie jak Legnica, Lubin, Głogów i Polkowice, a także gminy Rudna, Warta Bolesławiec-ka, Złotoryja, Chocianów, Jerzmanowa i Żukowice.

– Nasza spółka zaopatruje w media energetyczne oraz zarządza gospodarką wodno-ściekową KGHM. Zabezpiecza także potrzeby ciepłownicze większej części regionu Zagłębia Miedziowego. Każdego dnia z naszych usług korzystają tysiące odbiorców biznesowych, indywidualnych oraz instytucjonalnych. Włączenie nowych bloków do systemu ciepłowniczego Energetyki jest potwierdzeniem naszych wysokich kompetencji w produkcji energii i zaufania w partnerskiej współpracy z KGHM – powiedział Adam Witek, prezes Energetyki.

Generalnym wykonawcą bloków było Konsorcjum firm Energoinstal S.A. i Elektrobudowa S.A. Każdy blok składa się z dwóch turbozespołów gazowych, dwóch kotłów odzyskowych oraz turbozespołu parowego wykorzystującego energię cieplną w parze do wytworzenia energii elektrycznej. Nakłady poniesione przez KGHM na budowę bloków, wraz z konieczną modernizacją infrastruktury oddziałów, wyniosły 523 mln zł. Zwrot z inwestycji dla tego typu instalacji jest wspierany przez gwarantowany do roku 2018 system wsparcia skierowany do podmiotów wytwarzających energię elektryczną w wysoko-sprawnej kogeneracji spalających paliwa gazowe.

 

Dane techniczne:
Moc elektryczna do 42 MWe
Produkcja energii elektrycznej
▪ Polkowice około 300 tys. MWh
▪ Głogów około 250 tys. MWh
Moc cieplna do 40 MWt
Produkcja energii cieplnej
▪ Polkowice około 1 000 tys. GJ/rok
▪ Głogów około 800 tys. GJ/rok
Turbiny gazowe 2 x Titan 130 produkcji Turbomach
Kotły odzysknicowe 2 x pionowe kotły parowe produkcji Aalborg
Turbina parowa 1 x turbina upustowo-kondensacyjna produkcji Siemens

Authors

Related posts

Góra
English