Aktywna kompensacja mocy biernej

Coraz więcej przedsiębiorstw zmaga się z rosnącymi kosztami zużycia energii elektrycznej. Przyczyną jest często ponadumowny pobór mocy biernej, który w skrajnych przypadkach może generować dodatkowe koszty na poziomie aż jednej trzeciej kwoty miesięcznej faktury za energię. Z pomocą przedsiębiorcom spieszy marka EVER – seria zasilaczy UPS POWERLINE GREEN 33 z nowatorską funkcjonalnością aktywnej kompensacji mocy biernej została zaprezentowana podczas 27. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB 2014 oraz brneńskich Międzynarodowych Targów Maszynowych MSV.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Moc bierna to ta część energii, która nie jest zamieniana na pracę, lecz jest niezbędna do jej wykonania, ponieważ umożliwia wytworzenie określonych, wymaganych warunków fizycznych (między innymi pola magnetycznego lub elektrycznego) do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń. Pobierana jest przez różnego rodzaju odbiorniki – silniki elektryczne, klimatyzację, oświetlenie energooszczędne bez kompensacji czy transformatory. Zarówno energia bierna indukcyjna, jak i pojemnościowa wpływają negatywnie na powstające straty mocy (zamieniane na ciepło) transformatorów, kabli i innych elementów sieci zasilającej oraz na ich możliwości przesyłowe, jak również na powstawanie nieuzasadnionych kosztów w firmie. Dlatego tak kluczowe dla przedsiębiorstwa powinno być możliwie najskuteczniejsze zminimalizowanie pobieranej przez urządzenia w budynku mocy biernej.
Rozwiązaniem problemu może być zakup zasilacza UPS z funkcją kompensacji mocy biernej. Moc bierna pobierana przez odbiorniki zostaje zrównoważona mocą bierną o tej samej lub zbliżonej wartości, lecz przeciwnym charakterze (zwrocie). Rozwiązanie to zmniejsza straty mocy w liniach przesyłowych oraz zwiększa możliwości przesyłowe energii za pomocą tych samych urządzeń (co jest korzystne dla systemu elektroenergetycznego). Przede wszystkim jednak pozwala wyeliminować opłaty za ponadumowny pobór mocy biernej przez użytkownika, co przynosi odbiorcy znaczne oszczędności. Obecnie na rynku istnieje wiele modeli zasilaczy wyposażonych w układ PFC (poprawy współczynnika mocy), jednak nie spełniają one do końca swojej roli i nie kompensują całości pobieranej mocy biernej. Warto upewnić się, czy posiadany przez nas zasilacz pobiera z sieci moc bierną oraz czy osiąga deklarowane przez producenta parametry, by nie narażać się na straty finansowe. Najlepsze rezultaty uzyskują te UPS-y, które oferują pełną kompensację mocy biernej pojemnościowej bez dołączania dodatkowych urządzeń kompensacyjnych. Dzięki ich pracy możliwe jest zrównanie wielkości mocy czynnej i pozornej, eliminujące problem poboru mocy biernej (przez sprzęty podłączone do UPS-a oraz sam zasilacz). Przykładem takich urządzeń są nowoczesne zasilacze UPS POWERLINE 33 oraz POWERLINE GREEN 33 marki EVER.
Należy jednak pamiętać, że dotychczasowa kompensacja mocy biernej występowała w postaci pasywnej, a co za tym idzie nie powodowała redukcji kosztów z tytułu poboru energii biernej w firmie do zera, gdyż obejmowała ona swoim działaniem jedynie urządzenia podłączone do zasilacza awaryjnego oraz sam UPS. Moc bierną pobierały jednak inne urządzenia załączone równolegle z UPS-em do sieci. Dlatego też EVER, jako jedyna polska marka na rynku, wprowadził do swoich zasilaczy funkcjonalność kompensacji aktywnej, która umożliwia także kompensowanie mocy biernej odbiorników podłączonych równolegle z zasilaczem do wspólnej sieci energetycznej. – System aktywnej kompensacji mocy biernej pozwala przedsiębiorcom na zmniejszenie wydatków związanych z korzystaniem z energii elektrycznej. Umożliwia ona zabezpieczenie zasilania wrażliwych odbiorników przy, co najważniejsze, jednoczesnym uzyskaniu wymiernych korzyści finansowych. Rozwiązanie to zostało zgłoszone do Urzędu Patentowego i dla wielu klientów jest prawdziwym przełomem na rynku – mówi Sebastian Warzecha, kierownik działu handlowego EVER. Jak wyliczają specjaliści, stosowanie aktywnej kompensacji mocy biernej pozwala firmom zaoszczędzić nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych w skali roku, co oznacza, że całkowity koszt zakupu tego urządzenia zwróci się już w ciągu kilkunastu miesięcy.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Aktywna kompensacja mocy biernej to nie jedyna funkcjonalność oferowana przez EVER. UPS-y tej marki wyposażone są również w tryb pracy hybrydowej, wydłużający czas podtrzymania zasilania odbiorników w określonych stanach napięcia sieciowego, a także technologię inteligentnego zarządzania pracą baterii. – Jesteśmy dumni, że zasilacze z serii POWERLINE GREEN 33 cieszą się dużym uznaniem zarówno wśród naszych klientów, jak i specjalistów z branży – dodaje Sebastian Warzecha. – Najlepiej świadczą o tym otrzymane przez nas nagrody z ostatniego roku: Złoty Medal podczas targów EXPOPOWER w Poznaniu oraz wyróżnienie na ENERGETAB 2014, a także duża popularność naszego stoiska podczas Międzynarodowych Targów Maszynowych MSV w Brnie, gdzie mieliśmy okazję zaprezentować nasze rozwiązania zagranicznej publiczności.

Authors

Related posts

Góra
English