Umowa o przyłączenie morskiej farmy wiatrowej Baltica o mocy 1045,5 MW do sieci przesyłowej

Polskie Sieci Elektroenergetyczne zawarły ze spółką Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 umowę o przyłączenie morskiej farmy wiatrowej Baltica do sieci przesyłowej. Warunki przyłączenia dla morskiej farmy wiatrowej Baltica o mocy zainstalowanej 1045,5 MW PSE wydały 25  października 2012 r.
Przyłączenie morskiej farmy wiatrowej Baltica będzie realizowane w pięciu etapach i ma zostać zakończone do końca 2030 roku. Turbiny tej farmy wiatrowej będą zlokalizowane na obszarze morskim Rzeczypospolitej Polskiej, w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, zgodnie z wydanym przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej pozwoleniem na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich.
Farma wiatrowa Baltica to druga morska farma wiatrowa, planowana do przyłączenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Będzie ona przyłączona do rozdzielni 400 kV, w istniejącej stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żarnowiec w  województwie pomorskim.
W związku z występującym dużym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w północnej Polsce, przyłączenie MFW Baltica do stacji elektroenergetycznej 400/110  kV Żarnowiec istotnie wpłynie na  zwiększenie niezawodności dostaw energii elektrycznej dla tego obszaru.
Jestem niezwykle usatysfakcjonowany tym, że realizacja tego projektu nabiera tempa i ma już określone ramy czasowe. Budowa morskiej farmy wiatrowej Baltica znacząco przyczyni się bowiem do realizacji celów związanych z rozwojem energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii wykorzystujących energię wiatru – podkreślił Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE.

 

Farma morskaŹródło: E.ON

Authors

Related posts

Góra
English