Czy warto rozwijać energetykę wiatrową?

Wiatrak

Choć koszt wytworzenia energii elektrycznej z turbin wiatrowych jest prawie dwukrotnie większy od kosztu produkcji tej samej ilości energii z węgla, a przepisy dotyczące budowy elektrowni wiatrowych są w Polsce bardzo skomplikowane, powstawanie kolejnych farm wiatrowych ma sens.
Eksperci zwracają uwagę, że mimo trudności w energetykę wiatrową powinniśmy inwestować. Jak zaznacza Arkadiusz Sekściński z Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, jej rozwój przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski i pomaga w tworzeniu dobrego miksu energetycznego. Istotne znaczenie ma również ochrona środowiska. – Główną zaletą energetyki wiatrowej jest produkcja energii elektrycznej bez zanieczyszczeń – twierdzi Paweł Przybylski, dyrektor branży Wind Power w Siemensie.
Dzięki farmom powstaną nowe miejsca pracy, wzrośnie PKB, zwiększą się wpływy z podatków płaconych przez firmy z branży energetyki wiatrowej, a do budżetów gmin trafią środki z podatku od nieruchomości, którym są obłożone elektrownie wiatrowe. Budowa farm przyczyni się ponadto do rozwoju lokalnych społeczności, w pobliżu których zostaną one postawione. Mieszkańcy mogą również czerpać zyski z dzierżawy gruntów, na terenie których stoją turbiny.
Inwestowanie w energetykę wiatrową wiąże się też z pewnymi niedogodnościami. – Budowa farmy wiatrowej wymaga bardzo intensywnej pracy i poniesienia dość dużych środków w ciągu kilku lat – mówi serwisowi infoWire.pl Paweł Przybylski. (Według raportu firmy Ernst & Young „w 2011 roku średnie nakłady inwestycyjne na budowę lądowej farmy wiatrowej wyniosły około 6,6 mln PLN za 1 MW mocy zainstalowanej”). Oprócz tego konieczne jest uzyskanie zgody środowiskowej, zgody na przyłączenie energetyczne, a także pozwolenia na powstanie elektrowni w danej gminie.
Kolejnym problemem jest brak odpowiednich regulacji prawnych, który odstrasza potencjalnych inwestorów i hamuje rozwój tej gałęzi przemysłu. – Aby źródła odnawialne się rozwijały, są potrzebne stabilne ramy prawne – zaznacza Arkadiusz Sekściński. Na szczęście projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii trafił już do Sejmu i jest szansa, że prace legislacyjne zostaną ukończone w ciągu najbliższych miesięcy.
Chociaż branża energetyki wiatrowej w Polsce boryka się z problemami, eksperci przewidują jej bardzo dynamiczny rozwój. Wpłynie on na to, że koszt wytworzenia energii elektrycznej z turbin napędzanych powietrzem będzie coraz niższy, dzięki czemu budowa kolejnych farm wiatrowych stanie się jeszcze bardziej opłacalna.

Więcej w materiale wideo

 

Authors

Related posts

Góra
English