Sieć IP VPN zbudowana przez Orange Polska dla platform wiertniczych LOTOS Petrobaltic

Platforma

LOTOS Petrobaltic jest w Grupie LOTOS fundamentem pionu poszukiwań i eksploatacji złóż ropy naftowej. Aby zapewnić bezpieczeństwo i komunikację z dwiema platformami wiertniczymi na Morzu Bałtyckim, firma wdrożyła sieć IP VPN o przepustowości 10 Mb/s.
Zgodnie z nową strategią Grupy LOTOS, do roku 2015 na inwestycje związane z poszukiwaniem i wydobyciem węglowodorów koncern ten chce przeznaczyć ok. 1 mld euro. W 2015 r. wydobycie własne koncernu ma wynosić 1,2 mln ton ropy rocznie, a 5 lat później poziom 5 mln ton ropy. Za eksploatację złóż ropy odpowiada w Grupie LOTOS właśnie LOTOS Petrobaltic. Firma operuje na polskim obszarze morskim obejmującym ok. 29 tys. km². Koncesje LOTOS Petrobaltic na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin obejmują 8 obszarów o powierzchni 205 km², leżących we wschodniej części obszaru morskiego Rzeczpospolitej Polskiej.
Jednocześnie LOTOS Petrobaltic stworzył własną Grupę, zrzeszającą kilka spółek zależnych. LOTOS Exploration & Production Norge AS ma zapewnić spółce i Grupie LOTOS dostęp do ropy naftowej znajdującej się pod norweskim szelfem Morza Północnego i Morza Norweskiego. AB LOTOS Geonafta działa w litewskim sektorze naftowym. Z kolei Energobaltic zajmuje się zagospodarowaniem gazu odpadowego towarzyszącego ropie naftowej wydobywanej spod dna Morza Bałtyckiego. Dzięki niemu elektrociepłownia we Władysławowie zasila w ciepło cały Półwysep Helski. Pozostałe spółki prowadzą działalność w obszarze transportu morskiego.

Platformy zintegrowane z siecią korporacyjną
Niedawno LOTOS Petrobaltic zakończył – zrealizowany przez Orange Polska – bardzo innowacyjny projekt udostępnienia sieci IP VPN dla dwóch platform (wiertniczej i eksploatacyjnej) znajdujących się u polskich wybrzeży Morza Bałtyckiego. – Genezą projektu była potrzeba zapewnienia dostępności usług głosowych i transmisji danych na naszych platformach. Projekt stanowił bowiem podstawę do wdrożenia systemu OCS – komunikacja i wideokonferencje – w oparciu o integrację z domeną AD GLSA. Projekt był też podstawą do wdrożenia nowego modelu wsparcia użytkowników końcowych w oparciu o najlepsze praktyki ITIL – mówi Piotr Duda, Kierownik Projektu,  Zastępca Kierownika Działu Informatyki w LOTOS Petrobaltic.
Już 12 lat temu na platformach wiertniczych LOTOS Petrobaltic postawiono budki telefoniczne w systemie NMT, później była to radiolinia, następnie hot-spot oraz stacja bazowa BTS pracująca początkowo tylko w sieci GSM i stopniowo modernizowana, aby dostarczyć także szybszą transmisję komórkową i lepsze połączenia głosowe, z czego korzystały też przepływające nieopodal jachty i promy pasażerskie. Dziś platformy z lądem i centralą LOTOS Petrobaltic łączy najnowocześniejsza sieć IP VPN. Rozwiązanie to ułatwia także kontakt pracowników platform z rodzinami. Projekt był o tyle nietypowy, że osoby, które ze strony Orange Polska nadzorują działanie sieci musiały np. przeszkolić się ze skoku z helikoptera do wody. Musiały też odbyć niezbędne szkolenia z zachowania bezpieczeństwa zarówno na platformach wiertniczych, jak i na morzu.
Projekt prowadzony był we współpracy z Biurem Zarządzania Informatyką Grupy LOTOS, które odpowiedzialne jest za wyznaczanie i kontrolę standardów informatycznych w ramach wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej LOTOS.
Najważniejszymi celami projektu było wdrożenie standardów bezpieczeństwa w zakresie sieci, serwerów i stacji roboczych, a także zapewnienie ciągłości transmisji poprzez zdublowanie łącz – radiolinia i satelita. Jednocześnie projekt pozwolił na standaryzację rozwiązań, umożliwienie pracy on-line z systemami i aplikacjami na platformach w taki sam sposób, jak w biurach Grupy LOTOS. Dzięki sieci IP VPN wdrożono także takie same rozwiązania w zakresie komunikacji i wideokonferencji. Dodatkowo sieć IP VPN pozwala na swobodną wymianę dokumentów pomiędzy pracownikami Grupy LOTOS – opowiada Tadeusz Rogaczewski Dyrektor Biura Zarządzania Informatyką Grupy LOTOS.

Środowisko bardzo wymagające dla technologii
Nikt dotąd nie wybudował sieci IP VPN na tak dużą odległość. Pierwsza z platform LOTOS Petrobaltic stoi bowiem około 80 km w linii prostej od Żarnowca. Aby połączyć ją z lądem, konieczne było postawienia stacji bazowej (BTS) na platformie wiertniczej LOTOS Petrobaltic. Drugi BTS połączony radiolinią jest na pływającej platformie poszukiwawczo-wydobywczej oddalonej o kolejne około 30 km. Przy takich odległościach należy już uwzględniać krzywiznę ziemi i tak zaprojektować system, aby odbierał zarówno sygnał bezpośredni, jak i ten odbity od morza – mówi Tomasz Barzowski Dyrektor Handlowy Orange Polska.
Głównym problemem w projekcie była właśnie specyfika miejsca, gdzie niniejsza usługa miała być dostarczona – warunki morskie, ograniczone miejsce na platformie – z drugiej strony wymagania funkcjonalne dotyczące takiej instalacji anten na obu platformach, aby usługę IP VPN można było dostarczać w sposób optymalny – wyjaśnia Piotr Duda. – Platforma Baltic Beta jest elementem układanki, który pośredniczy w zapewnienie dostępności IP VPN na drugiej platformie Petrobaltic, która – z racji swojej specyfiki – co jakiś czas zmienia swoje położenie – dodaje. Ponieważ druga platforma zmienia pozycję, za każdym razem trzeba lecieć na nią helikopterem lub dopłynąć specjalnym holownikiem transportowym i zmieniać konfigurację systemu łączności IP VPN.
Na samej platformie położono zaś specjalny światłowód kategorii przeciwwybuchowej EX łączący stację bazową z pomieszczeniami załogi. Musiał on spełniać wszystkie, bardzo wyśrubowane wymogi bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Platforma wiertnicza bowiem to miejsce, gdzie bardzo łatwo zaprószyć ogień. Kilometr tego światłowodu trzeba było specjalnie wyprodukować dla celów tego projektu (jest to najmniejszy możliwy do zamówienia odcinek) a potem uzyskać specjalne poświadczenia w Kopalni Barbara, bo tylko tam jest on badany i certyfikowany.
Rozwiązanie IP VPN stanowi alternatywę dla dotychczas wykorzystywanej łączności satelitarnej, która jest droga, niestabilna i uzależniona od kaprysów pogody. Choć wykorzystywana jest ona wciąż jako łącze zapasowe. W ramach projektu Orange Polska wybudował sieć łączności radiowej o przepustowości 10 Mb/s. Dodatkowo Orange Polska zarządza nią z określonym poziomem QoS (Quality of Service) oraz dostarcza cały niezbędny sprzęt, w tym routery. Dzięki nowemu rozwiązaniu pracownicy platform mają do dyspozycji komunikatory Microsoft Lync. W przyszłości przewidziana jest też instalacja telefonów IP. Stacja bazowa dostarcza także danych telemetrycznych z platformy na ląd do Władysławowa gdzie Grupa LOTOS posiada (o czym mało kto wie) elektrociepłownię dostarczającą prąd i ciepło na Półwysep Helski. Przetwarzany jest tam tzw. gaz resztkowy pozostały z wydobycia ropy z dna morza, który jest dostarczany podwodnym rurociągiem do elektrociepłowni z platformy wydobywczej. Do tej pory do monitoringu używano bardzo drogich rozwiązań łączności satelitarnej a po wdrożeniu systemu drastycznie ograniczono koszty i uzyskano stabilność transmisji danych.
Na dzień dzisiejszy projekt jest zakończony. – Choć wciąż pojawiają się nowe potrzeby w zakresie zapewnienia usług transmisji danych o lepszych parametrach dotyczących przepustowości łącza, jak również gwarancji SLA świadczenia usługi dla platform obecnych i nowych jednostek – mówi Piotr Duda. LOTOS Petrobaltic jest bowiem bardzo dynamicznie rozwijającą się spółką w zakresie zagospodarowywaniu złóż m.in. na Morzu Bałtyckim. W związku z czym planowany jest zakup nowych platform.
Na razie jednak wszystkie założone cele zostały w pełni zrealizowane. Dodatkowo obecny projekt pozwala Działowi Informatyki LOTOS Petrobaltic na planowanie i dostarczanie nowych usług IT dla pracowników pracujących na platformach – konkluduje Piotr Duda.

Lotos Petrobaltic w Polsce
LOTOS Petrobaltic odpowiada w Grupie LOTOS za eksploatację służ ropy. Firma operuje na polskim obszarze morskim obejmującym ok. 29 tys. km². Koncesje LOTOS Petrobaltic na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin obejmują 9 obszarów o powierzchni ponad 9200 km², leżących we wschodniej części obszaru morskiego Rzeczpospolitej Polskiej. Jednocześnie LOTOS Petrobaltic stworzył własną Grupę, zrzeszającą kilka spółek zależnych. LOTOS Exploration & Production Norge AS ma zapewnić spółce i Grupie LOTOS dostęp do ropy naftowej znajdującej się pod norweskim szelfem Morza Północnego i Morza Norweskiego. AB LOTOS Geonafta działa w litewskim sektorze naftowym. Z kolei Energobaltic zajmuje się zagospodarowaniem gazu odpadowego towarzyszącego ropie naftowej wydobywanej spod dna Morza Bałtyckiego. Dzięki temu elektrociepłownia we Władysławowie zasila w ciepło cały Półwysep Helski. Pozostałe spółki prowadzą działalność w obszarze transportu morskiego.
Więcej na stronie www.lotospetrobaltic.pl

Branża: przemysł paliwowy

Cele wdrożenia:
• wdrożenie standardów bezpieczeństwa w zakresie sieci, serwerów i stacji roboczych. Zapewnienie ciągłości transmisji poprzez zdublowanie łącz – radiolinia i satelita,
• umożliwienie pracy on-line na systemach i aplikacjach w jednakowy sposób, jak w biurach Grupy LOTOS,
• umożliwienie swobodnej wymiany dokumentów pomiędzy pracownikami Grupy LOTOS,
• wdrożenie rozwiązań GLSA w sposób jednakowy, jak całej Grupie. Dotyczy to np. rozwiązań wideokonferencyjnych.

Rozwiązanie:
Sieć IP VPN wybudowana przez Orange Polska. Dostarczenie niezbędnych urządzeń, w tym dwóch stacji bazowych BTS.

Korzyści biznesowe:
• projekt stanowił podstawę do wdrożenia systemu OCS (komunikacja i wideokonferencje) w oparciu o integrację z domeną AD GLSA,
• dzięki niemu wdrożono też nowy model wsparcia użytkowników końcowych w oparciu o najlepsze praktyki ITIL,
• dodatkowo wdrożone rozwiązanie pozwala Działowi Informatyki LOTOS Petrobaltic na planowanie i dostarczanie nowych usług IT dla pracowników pracujących na platformach.

Tadeusz Rogaczewski Najważniejszymi celami projektu budowy sieci IP VPN było wdrożenie standardów bezpieczeństwa w zakresie sieci, serwerów i stacji roboczych, a także zapewnienie ciągłości transmisji poprzez zdublowanie łącz. Projekt pozwolił nam też na standaryzację rozwiązań, umożliwienie pracy on-line na systemach i aplikacjach na platformach w taki sam sposób, jak w biurach Grupy LOTOS.
Tadeusz Rogaczewski, Dyrektor Biura Zarządzania Informatyką Grupy LOTOS

 
Tomasz Barzowski Orange Nikt dotąd nie wybudował sieci IP VPN na tak dużą odległość. Pierwsza z platform LOTOS Petrobaltic stoi bowiem około 80 km w linii prostej od Żarnowca. Aby połączyć ją z lądem, konieczne było postawienia stacji bazowej (BTS) na platformie wiertniczej LOTOS Petrobaltic. Drugi BTS połączony radiolinią jest na pływającej platformie poszukiwawczo-wydobywczej oddalonej o kolejne około 30 km. Przy takich odległościach należy już uwzględniać krzywiznę ziemi i tak zaprojektować system aby odbierał  zarówno sygnał bezpośredni, jak i ten odbity od morza.
Tomasz Barzowski, Dyrektor Handlowy, Orange Polska

Authors

Related posts

Góra
English