Zakłady azotowe w Puławach otworzyły bardzo ważną instalację

Ponad 100 mln złotych kosztowała otwarta 6 października w Puławach instalacja stokażu amoniaku. To kluczowa instalacja zapewniająca bezpieczeństwo pracy należącej do Grupy Azoty spółki.
Uruchomiony właśnie w Puławach stokaż amoniaku o pojemności 15 tys. ton niemal pięciokrotnie zwiększył zdolności magazynowe Grupy Azoty Puławy na ten podstawowy półprodukt. Ma on znacząco poprawić bezpieczeństwo Puław w zakresie dostaw surowców.
Dzięki tej inwestycji możemy z jednej strony kupować amoniak na rynku zewnętrznym gdy jego cena jest niska i zużywać go gdy instalacja do produkcji amoniaku ma przerwę technologiczną, a z drugiej strony nie musimy wstrzymywać pracy tej instalacji, gdy przerwę mają instalacje do dalszego przeroby tego półproduktu – tłumaczy Marian Rybak.
Jak zaznaczył prezes spółki Grupa Azotu Puławy w trakcie uroczystego otwarcia stokażu, inwestycja już zdążyła się sprawdzić, kiedy w wyniku problemów z amoniakiem w Kędzierzynie półprodukt z nowego zbiornika był już wysyłany do innych spółek z grupy kapitałowej Grupy Azoty.
Ta inwestycja pokazuje, że decyzja sprzed dwóch miesięcy o wpisaniu Grupy Azoty na listę spółek strategicznych dla skarbu państwa była słuszna, jako że uruchamiana właśnie inwestycja wpisuje się w bezpieczeństwo produktowe kraju, pozwalając na elastyczne zarządzanie ważnym półproduktem w ramach całej Grupy Azoty – powiedział Włodzimierz Karpiński, minister skarbu państwa.
Dotychczasowe zdolności magazynowe amoniaku w Puławach wynosiły ok. 3,5 tys. ton. Nowy zbiornik, inwestycja o łącznej wartości 108 mln zł, ma stanowić bufor bezpieczeństwa, pozwalający na elastyczne planowanie prac remontowych na większych odcinkach ciągów technologicznych, bez konieczności ograniczania produkcji. Puławy przekonują, że to ważny aspekt realizacji strategii zachowania ciągłości działalności produkcyjnej oraz zarządzania ryzykiem.
Oddana właśnie do użytku inwestycja to również zabezpieczenie magazynowe na wypadek okresowych przerw w dostawach gazu ziemnego, co nabiera szczególnego znaczenia w związku z ostatnimi problemami w dostawach gazu ze Wschodu. – Po inwestycjach podnoszących efektywność, zwiększających moce produkcyjne, sprzyjających ochronie środowiska, przyszedł czas na bufor bezpieczeństwa operacyjnego. Zyskujemy tym samym większy komfort funkcjonowania całej fabryki – powiedział Marian Rybak, prezes spółki Grupa Azoty Puławy.
Biorąc pod uwagę problemy z dostawami gazu ze wschodu instalacja nabiera szczególnego znaczenia. Do tego dochodzi ułatwienie prac remontowych. Dzięki stokażowi będzie można kontynuować produkcję przez około tydzień, bo na tyle wystarczy surowca.
Instalacja jest również ważna ze względów ekonomicznych. Pozwala bowiem na wyeliminowania tzw. wąskich gardeł zakupowych dotyczących amoniaku. Obecnie Grupa Azoty Puławy posiada bowiem wciąż niewystarczającą pojemność magazynową amoniaku, co może grozić przerwami w produkcji i dalszym przetwórstwie amoniaku. Stokaż pozwoli na aktywniejszą politykę zakupową.
Stokaż amoniaku o pojemności 15 tys. ton to zbiornik uzupełniony o system rozładunku i załadunku cystern kolejowych i samochodowych.

 

Źródło: WNP

 

Azoty

Authors

Related posts

Góra
English