GUS podał dane o produkcji przemysłowej w sierpniu

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych zmniejszyła się w sierpniu br. o 1,9% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 8,5%.
Czternastu analityków ankietowanych przez ISBnews liczyło, że produkcja sprzedana przemysłu w sierpniu odnotuje od 2,0% spadku r/r do 1,5% wzrostu przy średniej w wysokości 0,24% spadku (wobec wzrostu o 2,3% r/r w lipcu br.).
“Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 0,7% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,2% niższym w porównaniu z lipcem br.”- głosi komunikat.
Narastająco w styczniu-sierpniu br. wzrost produkcji przemysłowej wyniósł 3,4% r/r.

GUS: Produkcja przemysłowa spadła w sierpniu w 19 z 34 działów przemysłu

Spadek produkcji sprzedanej odnotowano w 19 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w sierpniu 2014 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie.
“W stosunku do sierpnia ub. roku spadek produkcji sprzedanej odnotowano w 19 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 18,6%, napojów – o 11,6%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 7,2%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 6,6%, w produkcji artykułów spożywczych – o 4,7%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 4,3%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 3,4%” – czytamy w komunikacie.
Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z sierpniu ub. roku wystąpił w 15 działach, m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 15,4%, mebli – o 11,2%, maszyn i urządzeń – o 4,8%, urządzeń elektrycznych – o 4,3%, wyrobów z metali – o 3,9%, metali – o 3,0% oraz papieru i wyrobów z papieru – o 2,7%, podał też GUS.
“O spadku produkcji [budowlano-montażowej] w porównaniu z sierpniem ub. roku zadecydowały gorsze o 15,7% wyniki przedsiębiorstw specjalizujących się w robotach związanych z budową budynków. Wyższa niż przed rokiem była natomiast produkcja zrealizowana w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 4,1% oraz w podmiotach wykonujących głównie roboty budowlane specjalistyczne – o 3,6%” – czytamy dalej.

GUS: Ceny producentów spadły o 1,5% r/r w sierpniu; konsensus: -1,6%

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) spadły w sierpniu br. o 1,5% w ujęciu rocznym, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,3%.
Urząd zrewidował też dane za lipiec – do 2,1% spadku w ujęciu rocznym i 0,1% spadku m/m.
Ekonomiści ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się, że deflacja cen producentów w ostatnim miesiącu wyniosła 1,5-1,9% r/r, przy średniej na poziomie 1,61% r/r (wobec -2,0% r/r w lipcu).
GUS podał też w komunikacie, że ceny produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2014 r. ukształtowały się na poziomie o 0,9% niższym niż przed rokiem i nie zmieniły się wobec lipca br.

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English