System elektronicznej kontroli dostępu do szaf serwerowych

Simon Williamson z firmy Southco odpowiada na potrzebę zwiększonego bezpieczeństwa centrów danych, wykorzystując inteligentne systemy kontroli dostępu na poziomie szaf serwerowych.

Raporty branżowe przestrzegają wyższych decydentów IT, iż w roku 2016 prawdopodobne regulacje rządowe narzucą minimalne fizyczne poziomy bezpieczeństwa dla infrastruktury centrów przetwarzania danych. Nie będzie dłużej dopuszczalne przechowywanie danych w obiektach, które nie posiadają rygorystycznych protokołów bezpieczeństwa – kadry kierownicze IT muszą być przygotowane na nadejście tej zmiany.
W rezultacie, szybko rozwijający się rynek centrów przetwarzania danych, oprócz zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego i sieciowego, będzie musiał wziąć odpowiedzialność za operatorów centrów, a to z kolei zwiększa znaczenie kontroli dostępu. Systemy bezpieczeństwa centrów danych generalnie skupiają się na fizycznym dostępie do wejść zewnętrznych, drzwi w obrębie samego budynku oraz w serwerowniach. Niemniej jednak ochrona zasobów w samym centrum danych jest krytycznym aspektem całego systemu bezpieczeństwa od poziomu ogrodzenia budynku do szafy rackowej. Dlatego też kontrola dostępu – jako część systemu totalnego zarządzania bezpieczeństwem – odgrywa kluczową rolę w projektowaniu, konstrukcji i infrastrukturze centrów danych.
Przypadki naruszenia bezpieczeństwa nie tylko skutkują dłuższymi przestojami generującymi straty operacyjne dla firm, ale podważają także wiarygodność organizacji i jej reputację na rynku. W obrębie typowej struktury bezpieczeństwa, często pomija się podejmowanie środków bezpieczeństwa w przypadku wchodzenia osób do pomieszczeń, podczas gdy obudowy serwerów wymagają takiego samego poziomu zabezpieczeń, jaki jest stosowany w zakresie kontroli dostępu do samego centrum danych. Weryfikowanie danych uwierzytelniających na poziomie szafy rackowej ma znaczenie krytyczne, ponieważ może zapobiec kosztownym naruszeniom bezpieczeństwa i karom za nieprzestrzeganie przepisów, zwłaszcza w przypadku centrów kolokacyjnych posiadających wiele szaf serwerowych, gromadzących dane od różnych organizacji.
Kompletny system elektronicznej kontroli dostępu to najlepszy sposób na połączenie bezpieczeństwa budynku i dostępu do poziomu serwerów.
Przemyślany i właściwy wybór elektronicznego systemu zamknięć ma kluczowe znaczenie. Niezawodne, inteligentne systemy dostępowe i wyposażenie pomagają zapobiegać omawianemu nieautoryzowanemu użyciu sprzętu oraz zapewniają wartość dodaną dla konstrukcji obudów serwerów.
Southco połączyło swoją wiedzę techniczną i doświadczenie w zakresie inżynierii rozwiązań dostępowych z innowacyjnymi, elektronicznymi zamkami i urządzeniami dostępowymi w celu zapewnienia najbardziej zaawansowanych i bezpiecznych rozwiązań z zakresu kontroli dostępu. Firma oferuje ponadto wiele technologicznie zaawansowanych systemów zamknięć dopasowanych do wymagań różnych aplikacji. Specjalnie dla szaf serwerowych i obudów w centrach danych firma Southco opracowała elektroniczny zamek H3-EM z klamką uchylną i zintegrowanym czytnikiem zbliżeniowym, połączony z rozwiązaniem Security System Integration Kit.
Zamek H3-EM nie wymaga skomplikowanego przygotowania panelu drzwiowego (konieczny jest tylko pojedynczy otwór), co sprawia, że jest kompatybilny ze standardowymi obudowami przemysłowymi do integracji OEM oraz można go wykorzystać w procesach modernizacji. Po podłączeniu do systemu kontroli dostępu, H3-EM umożliwia użytkownikowi łatwe śledzenie i rejestrację dostępu do zamków elektronicznych, zapewniając w ten sposób zapis danych ( ścieżkę audytu) konieczny do spełnienia wymagań HIPAA, HITECH i Sarbanes-Oxley.
Security System Integration Kit to kompletne, gotowe rozwiązanie oferujące prosty i ekonomiczny sposób kontroli oraz monitorowania dostępu na poziomie szaf rackowych w obrębie centrum danych. Po zintegrowaniu z istniejącym już systemem kontroli dostępu rozwiązanie Integration Kit ułatwia prowadzenie całkowicie zdalnej kontroli i monitoringu, od poziomu dostępu do budynku i pomieszczeń aż do drzwi szaf serwerowych.
Ochrona danych poufnych i zgodność z normami nadal są głównymi priorytetami centrów danych. Rozwiązania z zakresu elektronicznej kontroli dostępu – takie jak te oferowane przez Southco – zapewniają rozbudowane bezpieczeństwo dla szaf serwerowych, współpracując z ustanowionymi danymi uwierzytelniającymi i interfejsami użytkownika oraz oferując jeden zunifikowany system bezpieczeństwa na terenie całego centrum danych.

www.handy-fix.com.pl
www.kvt.pl

 

H3 Data centre ad 2014 PR.jpg_ico500

Authors

Related posts

Góra
English