SUNSYS PCS2: narzędzie do integracji energii PV w sieciach elektroenergetycznych

Dopasowanie źródeł energii nieciągłej (solarnych lub wiatrowych) pracujących w warunkach zmiennego zapotrzebowania na energię jest główną trudnością przy ich włączaniu do inteligentnych sieci elektroenergetycznych. Firma Socomec podjęła to wyzwanie oferując system przekształcający i magazynujący wytworzoną energię oraz kompensujący nieciągły charakter źródeł odnawialnych. System SUNSYS PCS² oferuje jeszcze więcej: optymalizuje wykorzystanie własnej energii w sieci inteligentnej, ogranicza różnice między energią pożądaną i dostarczaną oraz spełnia wymogi odnośnie pracy wyspowej w sieci elektroenergetycznej.

SUNSYS PCS² realizuje trzy odrębne funkcje:

1. Maksymalizuje wykorzystanie energii własnej w sieci inteligentnej
Produkowana energia pochodząca ze źródła odnawialnego jest przekształcana na prąd przemienny i wykorzystywana do zasilania odbiornika. Nadwyżki energii są magazynowane w akumulatorach SUNSYS PCS². Jeśli produkcja energii ze źródła odnawialnego zostanie przerwana, SUNSYS PCS² przekształca z powrotem energię zgromadzoną w akumulatorach na prąd przemienny i zasila nim odbiornik. Po rozładowaniu akumulatorów, przełącza się na zasilanie z sieci.

2. Zapewnia wsparcie dla sieci elektroenergetycznej
Gdy produkcja energii ze źródła odnawialnego jest większa od zapotrzebowania, SUNSYS PCS² ładuje akumulatory i utrzymuje częstotliwość w przedziale tolerancji. Gdy zapotrzebowanie jest większe od ilości energii produkowanej, SUNSYS PCS² przesyła do sieci energię zmagazynowaną w akumulatorach.

3. Przewiduje wielkość produkcji energii w systemach energii odnawialnej
Współpracując z dużymi instalacjami produkcji energii odnawialnej, SUNSYS PCS² może być wykorzystany do kontroli profilu produkcyjnego instalacji stosownie do wartości zdefiniowanych przez zakład energetyczny.
SUNSYS PCS² stanowi modularny, skalowalny system “hot swap” o bardzo szerokim zakresie mocy znamionowych (od kilku kW do kilku MW). Może on być rozbudowywany poprzez dodawanie kolejnych jednostek równoległych zestawionych w mieszanych konfiguracjach z falownikami Socomec PV i różnymi technologiami akumulatorów, w zależności od rodzaju aplikacji zasilanych. Zapewnia szybką i łatwą konfigurację.

Oferta obejmuje:
– konwertery energii PCS² z transformatorem, nadające się do budowy farm słonecznych (SUNSYS-PCS2-33TR o znamionowej mocy wyjściowej 33,3 kW, SUNSYS-PCS2-66TR o znamionowej mocy wyjściowej 66,6 kW, SUNSYS-PCS2-100TR o znamionowej mocy wyjściowej 100 kW),
– konwertery energii PCS² bez transformatora, nadające się do wsparcia sieci (SUNSYS-PCS2-66TL o znamionowej mocy wyjściowej 66,6 kW, SUNSYS-PCS2-100TL o znamionowej mocy wyjściowej 100 kW),
– systemy gromadzenia energii PCS² korzystające z akumulatorów litowo-jonowych, idealne do aplikacji z wyrównywaniem zapotrzebowania szczytowego (SUNSYS-AB-LT30 o pojemności znamionowej 30 kWh, SUNSYS-AB-LT38 o pojemności znamionowej 38 kWh),
– systemy gromadzenia energii PCS² korzystające z akumulatorów kwasowo-ołowiowych, nadające się do systemów szybkiego ładowania (SUNSYS-AB-LA22 o pojemności znamionowej od 22 kWh do 33 kWh, SUNSYS-AB-LA32 o pojemności znamionowej od 32 kWh do 49 kWh).

Firma Socomec oferuje opcjonalne dodatki, tester do monitorowania izolacji (IMD) i elementy zabezpieczające przed prądami udarowymi AC i DC (SPD).

Kompatybilność ze standardami: SUNSYS PCS² jest produkowany w Europie.

Najważniejsze cechy:
– modularna, elastyczna i skalowalna konstrukcja: możliwość łatwej rozbudowy w zależności od wymogów systemów zasilania i zasilania awaryjnego,
– duża sprawność wyjściowa (do 98%),
– kompatybilność z różnymi technologiami akumulatorów, w zależności od rodzaju aplikacji,
– łatwa integracja w istniejących instalacjach produkcyjnych energii odnawialnej.

www.socomec.com

 

sunsy_PCS2.jpg_ico500

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English