Grupa ZAMET znacząco wzmacnia swój potencjał wykonawczy

Grupa ZAMET – lider usług dla sektora offshore w Polsce – podpisała w dniu 1 września 2014 roku ze spółkami TDJ SA, FAMUR SA, PGO SA, Fugo SA oraz Famak SA list intencyjny o wzajemnej współpracy, której celem jest zapewnienie pełnego wykorzystania możliwości produkcyjnych zakładu Fugo SA w Koninie.
Większościowy akcjonariusz Zamet Industry, TDJ SA w dniu 14 sierpnia 2014 roku przejął kontrolę nad spółką Fugo SA, która posiada pakiety kontrolne w spółkach Famak SA, Fugo Odlew SA i Fugo Projekt Sp. z o.o.
Przejęcie przez TDJ SA kontroli nad Fugo SA stwarza możliwość znacznego wzmocnienia potencjału Grupy Zamet w zakresie realizacji projektów dla sektorów offshore, dźwigowego, portowego oraz konstrukcji wielkogabarytowych. Planowane przez strony listu intencyjnego działania zwiększą atrakcyjność i kompleksowość oferty Grupy ZAMET dla rosnącej liczby klientów, oraz będą miały pozytywny wpływ na portfel zamówień i wyniki osiągane przez Zamet Industry w przyszłości.
W związku z zawartym listem intencyjnym strony wspólnie ustaliły, że Zamet Industry w ciągu najbliższych 12 miesięcy dokona przejęcia zakładu produkcyjnego Fugo SA w Koninie skupiając się na dalszej współpracy z dotychczasowymi klientami Fugo SA. Wykorzystanie doświadczeń i potencjału oraz relacji biznesowych Grupy ZAMET, pozwoli na dalszy rozwój zakładu w Koninie i pełne wykorzystanie jego możliwości produkcyjnych.
– Naszym kontrahentom zależy przede wszystkim na współpracy z solidnymi, stabilnymi i kompetentnymi partnerami. Jakość świadczonych usług, doświadczenie i wyposażenie naszych zakładów produkcyjnych, uzupełnione o potencjał nowego zakładu w Koninie tworzą platformę do skutecznej realizacji jeszcze bardziej złożonych projektów i zapewnienia naszym klientom elastyczności w realizacji zleceń. Pozyskanie nowego zakładu pozwoli też na efektywne zaplanowanie naszego portfela inwestycji tak, aby móc skutecznie reagować na zmienną sytuację na poszczególnych rynkach – mówi Jan Szymik, Prezes Zamet Industry SA.

www.zamet-industry.com.pl

Authors
Tagi ,

Related posts

Góra
English