Platforma NOVO firmy Kennametal rozszerza swoje możliwości

Dzięki płynnej integracji z systemami zarządzania narzędziami, e-commerce i innymi programami, rozwiązanie NOVO zapewnia systemom zakładowym precyzyjną i aktualną wiedzę narzędziową. NOVO to zaawansowana aplikacja planowania procesów i cyfrowego wyboru narzędzi zapewniająca rzeczywisty wzrost wydajności.
Od uruchomienia w 2013 r. aplikacja NOVO wspomagająca planowanie procesów i cyfrowy wybór narzędzi stale rozwija się dzięki rozszerzaniu możliwości procesowych. Obecna wersja NOVO 1.3 łączy się za pomocą rozwiązania chmury z systemami zarządzania narzędziami, e-commerce i innymi systemami zakładowymi, ograniczając błędy w danych i zapewniając wartość dodaną standardowemu transferowi danych.
Nasza wizja NOVO od początku koncentruje się na zapewnieniu rozwiązania open-source, które płynnie współpracuje z systemami zakładowymi wykorzystującymi dane o narzędziach skrawających i wiedzę o procesach obróbki w celu zwiększania produkcyjności  – mówi John Jacko, wiceprezes i dyrektor generalny ds. marketingu w firmie Kennametal:  – To tylko początek realizacji obietnicy cyfrowej fabryki. Dzięki połączeniu poprzez chmurę z systemem zarządzania narzędziami Tool BOSS i ulepszeniu wejścia do systemu e-commerce Kennametal, wizja ta szybko staje się rzeczywistością.

Bezproblemowe połączenie z systemami e-commerce
Użytkownicy NOVO mogą zwrócić się o ofertę cenową do lokalnych dystrybutorów i partnerów Kennametal poprzez przesłanie swojego koszyka zakupowego za pomocą przycisku »Request Quote». Dystrybutor otrzyma zgłoszenie z kompletem szczegółów dotyczących zamawianych pozycji i informacjami o składającym zamówienie. Ułatwienie stanowi nowe wyskakujące okienko dodające części zamienne i inne pojedyncze pozycje do istniejącego koszyka zakupowego. Części zamienne są jednoznacznie identyfikowane, jako «załączone/ niezałączone» na listach materiałów.
Dzięki najnowszej wersji oprogramowania użytkownicy korzystający z systemu ToolBOSS za pomocą chmury mogą obecnie używać NOVO w celu podglądu czy proponowana pozycja do planu procesowego jest już dostępna na wyposażeniu ToolBOSS, co sprawia, że zarówno plany jak i budżety stają się bardziej wydajne. Numery części klientów są automatycznie uzupełniane w wynikach NOVO Tool Advisor i wyskakujących okienkach ToolAvailability poprzez bazę danych ToolBOSS. – Dzięki dodaniu poświadczeń ToolBOSS do profilu użytkownika, klienci mogą łatwo porównać listę wyposażenia w lokalnych jednostkach ToolBOSS z opracowanymi planami procesowymi – mówi Chris Merlin, menedżer ds. marketingu inicjatywy Virtual Machining w firmie Kennametal. – Klienci są w stanie lepiej zwizualizować pozycje już znajdujące się w zakładzie.

Mobilność
Użytkownicy mogą korzystać z NOVO za pomocą dowolnego rodzaju tabletu. – Mobilność nie jest już luksusem.  Dostępne wersje NOVO dla systemów Android i Windows Tablet zapewniają zwiększoną mobilność i dostęp do list narzędzi bez względu na rodzaj urządzenia, do którego się logujemy” dodaje Merlin. „Ułatwia to również ludziom pracującym z tabletami na hali fabrycznej współpracę z planistami procesów w innych działach. Będąc niezależnym od rodzaju urządzeń NOVO omija problem typu «którą aplikację mam wybrać i użyć», a nawet potrzebę wyboru spośród wielu różnych aplikacji. Po zalogowaniu się i przesłaniu wszystkich danych na temat zadania, organizacje i zespoły stają się bardziej wydajne, ponieważ otrzymują zaawansowaną wiedzę procesową, której potrzebują.

Jak to działa
NOVO może być użyte na wiele intuicyjnych sposobów, od kwestii typu «potrzebuję wykonać otwór ½ x 1½ w standardzie ANSI 4140» do «potrzebuję wykonać otwór półcalowy za pomocą pełnowęglikowego wiertła 5xD w gatunku KC7315».  W pierwszym przypadku, NOVO pomaga użytkownikom zdefiniować charakterystykę procesu obróbki – w tym przypadku wykonania otworu nieprzelotowego – a następnie natychmiast zredukować zestaw produktów do tych, które są w stanie wykonać zadanie, biorąc pod uwagę ścisłe wymagania takie jak rodzaj materiału, zakres tolerancji i kolejność obróbki dla pojedynczych jak i wielu narzędzi. Aplikacja NOVO ocenia następnie rezultaty, wykorzystując zasady oparte o wiedzę techniczną w celu jak najlepszego sprostania wymogom aplikacji określonych przez środowisko operacyjne klienta i preferencje użytkownika, zapewniając w ten sposób o wiele bardziej użyteczną wiedzę procesową niż jakikolwiek inny katalog online – wszystko to w ułamku czasu w porównaniu do konwencjonalnych rozwiązań.
W drugim przypadku, gdy klient już określił preferowane narzędzie i gatunek, inteligentne filtry NOVO nie tylko szybko wybierają dostępne produkty do zadania, ale pokazują także opcjonalne inne produkty i akcesoria skrawające, które również pracują i pasują do wybranego rozwiązania.  Inteligentne filtry NOVO skracają czas wyboru wszystkich narzędzi i akcesoriów skrawających z godzin do minut i zapewniają jednocześnie użytkownikom poprawność i kompletność list.
W obu przypadkach narzędzie Tool Configurator NOVO zapewnia wszystkie pliki CAD i wsparcie graficzne dla wszystkich komponentów narzędziowych i ich zestawów, co stanowi znaczną oszczędność czasu dla klientów.
NOVO działa jak inżynier planujący procesy – wyjaśnia Thomas Long, kierownik nowego działu RDE Virtual Machining w Kennametal. – Działa w obszarze od określenia charakterystyki procesu aż do strategii obróbki. Dodatkowo, każdy projekt jest powiązany z danymi aplikacji zgromadzonymi przez ekspertów Kennametal w trakcie wielu dekad doświadczeń. Szukając konkretnej części Kennametal otrzymuje się również rysunki, zestawy montażowe, listy części zamiennych oraz pasujące płytki. Proces ten trwa tylko parę minut w porównaniu do wielu godzin, które trzeba było poświęcić wcześniej, a ponadto zapewnia optymalne rozwiązania oparte za każdym razem na eksperckiej wiedzy Kennametal.
Co więcej, opcja Job Functionality rozwiązania NOVO stanowi repozytorium oparte o technologię chmury, które jest powiązane z użytkownikiem za pomocą unikatowego ID. Można w nim przechowywać listy narzędzi do przyszłego wykorzystania, edytowania, kopiowania i współdzielenia. Można je łatwo pobierać w formacie standardowych raportów zawierających dane handlowe, wymiarowe oraz wagi narzędzi, wartości prędkości pracy i posuwu oraz zdjęcia i modele CAD.

Rozszerzanie wiedzy
Produkcja przemysłowa doświadcza globalnego wzrostu zarówno na rynkach rozwiniętych jak i wschodzących, ponieważ liczące się branże takie jak lotnictwo, przemysł samochodowy, energetyka i inne stale wymagają nowych i lepszych produktów. Aby sprostać tym potrzebom dostawcy technologii produkcyjnych oferują sterowane komputerowo obrabiarki, wspomagane komputerowo projektowanie i oprogramowanie produkcyjne (CAD/CAM) oraz dokonali znaczącego postępu w oprzyrządowaniu. Jednak wciąż istnieje jedna poważna przeszkoda zagrażająca powodzeniu tego przedsięwzięcia – jest to luka w umiejętnościach personelu, spowodowana odchodzeniem starszych pracowników na emeryturę oraz niedostatecznym jeszcze zaangażowaniem młodszych pracowników w rozwój kariery zawodowej.
Aby skutecznie niwelować te różnice dla naszych klientów, potrzebujemy lepszego sposobu dystrybucji wiedzy zgromadzonej przez Kennametal – powiedział  Francois Gau, wiceprezes Strategic Marketing and New Business Development. – Narzędzia NOVO – w znacznie większym stopniu niż zwykły katalog – włączają użytkowników do społeczności, szybko dostarczając za pomocą cyfrowych technologii całość bieżącej wiedzy technicznej i procesowej. W rezultacie użytkownicy mają zapewnione właściwe rozwiązania, dopasowane  ściśle do specyfikacji swoich operacji – rozwiązuje to ich problemy, a nie dostarcza tylko danych.

www.kennametal.com

Kennametal 4439_NOVO Mill 1 screen and list
Będąc czymś więcej niż tylko katalogiem online, NOVO wprowadza  użytkownika do społeczności cyfrowej, umożliwiając szybki dostęp do  wiedzy procesowej.  W rezultacie użytkownicy korzystają  z zalet  właściwych rozwiązań dopasowanych do ich indywidualnych operacji.

Authors

Related posts

Góra
English