Rüdiger Bierhenke, dyrektor ds. sprzedaży produktów przemysłowych w firmie Hörmann

Rüdiger Bierhenke Hörmann

Jaką rolę odgrywa w dzisiejszych czasach technologia RFID w logistyce i jakie są jej potencjalne możliwości zastosowania?

Przyszłość należy do technologii RFID. Jej wdrażaniem zajmuje się od dłuższego czasu wiele przedsiębiorstw. My postrzegamy inteligentną rampę przeładunkową jako najważniejsze ogniwo systemu szybkiej i bezpiecznej ewidencji przychodów i rozchodów towarów.

Jak powstał pomysł integracji technologii RFID z systemami przeładunkowymi Hörmann? Co było bodźcem dla tej decyzji?

Od samego początku z dużym zainteresowaniem śledziliśmy w prasie specjalistycznej tematykę związaną z RFID i wątek integracji z naszymi systemami pojawiał się coraz częściej na porządku firmowych obrad. Byliśmy ciekawi, czy  to tylko moda, czy może tendencja rozwojowa, która na stałe zagości w rozwiązaniach logistycznych. Na możliwość zintegrowania technologii RFID z systemami przeładunkowymi firmy Hörmann zwrócono nam uwagę już na targach CeMAT w 2008 roku. Tuż potem przystąpiliśmy do prac nad tym projektem, a trzy lata później na tych samych targach w 2011 roku zaprezentowaliśmy gotowe rozwiązanie. W tym samym roku otrzymaliśmy nagrodę przemysłu za stworzony przez nas produkt – po drodze udało nam się pokonać pięciuset innych kandydatów do nagrody. Już wówczas było wiadomo, że stworzenie inteligentnej rampy przeładunkowej ma wielki potencjał. Kolejnym krokiem jest zatem zaznajomienie rynku z naszą innowacją.

Jak w skrócie wyglądały poszczególne etapy rozwoju produktu i jak długo od momentu narodzenia się pierwszej idei trwało opracowanie gotowego wyrobu?

Praca nad rozwiązaniem zajęła nam ogółem ponad trzy lata. Pierwsze szkice dotyczyły podstawowego i najważniejszego problemu, a mianowicie odbioru sygnału z transpondera przez stalową płytę o grubości od sześciu do ośmiu milimetrów. Docelowo mieliśmy opracować takie rozwiązanie, które pozwalałoby na niezawodne odbieranie wysyłanego sygnału i było specjalnie dopasowane do inteligentnej europalety. To właśnie jest słabym punktem innych systemów: niektóre towary są pomijane w ewidencji i całą rejestrację w systemie gospodarki towarowej trzeba powtarzać, a w najgorszym razie przeprowadzać ręcznie.
Większą część pracy nad rozwojem produktu zajęło nam oczywiście testowanie nowej technologii. Udowodnienie, że inteligentna rama przeładunkowa to nie mit, lecz autentycznie funkcjonujące urządzenie, jest teraz naszym najważniejszym zadaniem.

Co dziś potrafi „inteligentna rampa przeładunkowa” firmy Hörmann i jakie są konkretne korzyści dla branży logistycznej?

Korzystanie z inteligentnej rampy przeładunkowej jest bezpośrednio związane z najważniejszymi wymogami w logistyce, czyli z szybkością i niezawodnością działania, gdyż przyjmowanie i wydawanie towarów musi odbywać się bardzo sprawnie. Jednocześnie należy zagwarantować pewny odczyt i rejestrację danych dotyczących rodzaju przypływających towarów i ich ilości. Technologia RFID pozwala zautomatyzować ewidencję ruchu towarów i w efekcie obniżyć koszty przeładunku w stosunku do zwykłych systemów, do których obsługi potrzeba większej liczby personelu. Ponadto nasz nowo opracowany produkt jest znacznie mniej narażony na ryzyko uszkodzenia, ponieważ odbiorniki są umieszczone pod rampą. Kolejną zaletą jest możliwość kontrolowania przyporządkowania towarów do wcześniej zaplanowanych samochodów ciężarowych. W przypadku załadowania którejkolwiek z palet na nieprawidłowym samochodzie system natychmiast wyświetla komunikat, co znacznie obniża statystykę błędów w wysyłce.

Czy zastosowanie ramp przeładunkowych z RFID jest faktycznie opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia?

Uważamy, że ta technologia wykazuje dobry stosunek ceny do wydajności. Odbiorniki RFID można też instalować w już gotowych rampach.
Anteny RFID wbudowane w rampach przeładunkowych umożliwiają skuteczniejszą i pewniejszą ewidencję towarów niż dotychczasowe zwykłe systemy i automatycznie przesyłają dane do systemu gospodarki towarowej. Zielona lampka sygnalizuje zgodność danych z informacjami zapisanymi w systemie gospodarki towarowej z listów przewozowych.
Przygotowane szczeliny umożliwiają zintegrowanie trzech anten RFID z rampą przeładunkową Hörmann. Dzięki temu znajdują się one w bezpośrednim sąsiedztwie transpondera umieszczonego na palecie.

Authors

Related posts

Góra
English