RotoPaq Lite: nowy system profilowania temperatury

rotopaq_lite_installed.jpg_ico500Datapaq prezentuje łatwy w obsłudze, małogabarytowy system monitorowania i profilowania temperatury w czasie rzeczywistym do procesów formowania rotacyjnego. RotoPaq Lite umożliwia użytkownikom szybką konfigurację i optymalizację tego procesu, wykorzystywanego do wytwarzania produktów z tworzyw sztucznych, zapewniając wysoką jakość produktów i efektywność procesu produkcyjnego. Dostarcza ważnych informacji dotyczących przemian fazowych polimeru podczas grzania i chłodzenia. Bariera termiczna została specjalnie dobrana do typu rejestratora i aplikacji.Dwufazowe zabezpieczenie termiczne umożliwia bezpieczną, ciągłą pracę przez cały czas trwania procesów grzania i chłodzenia w wielu cyklach technologicznych. System jest kompatybilny z układami chłodzenia wodą i powietrzem.
Rejestrator danych Q18 kompiluje kompletne profile z maksymalnie 6 termopar umieszczonych wewnątrz pieca, na powierzchni formy i wewnątrz niej. Dane procesowe i systemowe, takie jak wewnętrzna temperatura i czas życia baterii są przesyłane radiowo do współpracującej stacji roboczej, gdzie mogą być przeglądane w czasie rzeczywistym. Wszystkie dane mogą być również ściągnięte z rejestratora po zakończeniu procesu. Oprogramowanie Insight Basic udostępnia zestaw funkcji analizy i raportowania, przeznaczonych do ostatecznej atestacji i dokumentacji. Do kluczowych należy pomiar maksymalnej temperatury, szybkości wzrostu temperatury, przedziału czasowego powyżej określonej temperatury, alerty generowane w czasie rzeczywistym, notyfikacje ekranowe oraz obliczanie powierzchni pod krzywą (opcjonalnie powyżej określonego poziomu progowego). Oprogramowanie to może być aktualizowane do wersji Insight Professional udostępniającej dodatkową funkcjonalność OPC (Open Platform Communications).

 

www.raytek.de

Authors

Related posts

Góra
English