Nowe moduły wagowe SWB605 PowerMount METTLER TOLEDO

SWB605_Powermount_Cable_Con_large_800x600

Nowe moduły wagowe SWB605 PowerMount produkcji METTLER TOLEDO zapewniają ciągłe monitorowanie stanu czujników wagowych oraz wykrywanie odchyłek, jeszcze gdy ich wpływ na wydajność nie jest zauważalny. Dzięki temu producenci mogą stale kontrolować realizowane procesy oraz unikać błędów zanim ich skutki okażą się kosztowne.

METTLER TOLEDO wprowadza na rynek nowoczesne moduły wagowe SWB605 PowerMount. Zaprojektowane z myślą o ułatwieniu instalacji moduły wagowe SWB605 PowerMount charakteryzują takie cechy jak wytrzymała konstrukcja, wbudowane funkcje bezpieczeństwa oraz ciągłe monitorowanie czujników wagowych. Właśnie te cechy urządzenia — a w szczególności standardowe monitorowanie czujników wagowych POWERCELL L — pozwalają ułatwić obsługę i konserwację, a tym samym osiągnąć w długim okresie znaczne oszczędności czasu i kosztów.
Bez ciągłego monitorowania, które oferuje technologia POWERCELL, takie błędy, jak przeciążanie czujników wagowych, niewłaściwa komunikacja między modułami, ważenie niecentryczne oraz przekraczanie temperatur granicznych długo mogą pozostawać niezauważone. Skutkami takiej sytuacji są niezgodne ze specyfikacjami partie towaru I nieodpowiedniej jakości produkty. To z kolei może pociągać za sobą znaczące koszty.
Moduły wagowe SWB605 PowerMount wyposażone w czujniki wagowe POWERCELL oraz wbudowane mikroprocesory nie tylko alarmują operatorów o spadku wydajności, lecz także dostosowują sygnał ważenia w taki sposób, aby skompensować zmiany w otoczeniu. Dzięki temu moduły wagowe SWB605 PowerMount zapewniają dokładne ważenie niezależnie od wpływu temperatury, liniowości, histerezy i pełzania. Ponadto w mało prawdopodobnym przypadku wystąpienia usterki czujnika wagowego konstrukcja modułu wagowego SWB605 PowerMount ułatwia wymianę poszczególnych czujników.
Standardowo modułom wagowym SWB605 PowerMount POWERCELL towarzyszą globalne certyfikaty, w tym zgodne z normami OIML C3, C6 i C10, NTEP 5000d i 10000d.

www.mt.com/ind-powermount

Authors

Related posts

Góra
English