Nagroda Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowo-techniczne

Efektywność krajowych działań badawczych w obszarze nauk technicznych jest cały czas za niska, a osiągane wyniki są nieadekwatne do nakładów i oczekiwań przemysłu. Całkowitym nieporozumieniem jest jednak często publicznie głoszona teza, że kompetencje naukowców krajowych są mierne a przemysł krajowy jest oporny na innowacje.
Jest oczywiste, że efekty działań innowacyjnych w dużym stopniu będą zależały od bazy sprzętowej, kwalifikacji i satysfakcji materialnej realizatorów. Ale nie są to jedyne aspekty wprowadzania udanej innowacji. Nie mniej ważną jest umiejętność współpracy różnych grup zawodowych (naukowców, inżynierów, ekonomistów itp.). Ta współpraca musi być oparta na wzajemnym zaufaniu i uznaniu kompetencji partnerów, a w szczególności musi uwzględniać wzajemne oczekiwania i argumentacje prowadzące do wypracowania kompromisowego rozwiązania akceptowalnego przez wszystkie grupy. Tylko w ten sposób możliwe jest pozyskanie właściwego efektu synergii.
Przykładem efektywnych działań innowacyjnych prowadzonych skoordynowanie w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie oraz w Akademii Morskiej w Gdyni, w szerokiej współpracy z przemysłem, w tym z firmą C&T Elmech z Pruszcza Gdańskiego, są dokonania międzyinstytucjonalnego zespołu pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Ryszarda Strzeleckiego (IEL Warszawa, AM Gdynia) w składzie: dr hab. inż. Krzysztof Zymmer (IEL Warszawa), mgr inż. Zbigniew Zakrewski (IEL Warszawa), mgr inż. Henryk Świątek (IEL Warszawa), dr hab. inż. Daniel Wojciechowski (AM Gdynia, C&T Elmech), mgr. inż. Bogdan Bałkowski (C&T Elmech), w zakresie „Nowatorskie rozwiązania i innowacyjne zastosowania przemysłowe modułowych przekształtników dużej mocy, niskiego i średniego napięcia”. Godnym podkreślenia  jest fakt, że to dokonanie zostało zauważone w kraju i wyróżnione II nagrodą Prezesa Rady Ministrów z osiągnięcia naukowo-techniczne za rok 2013.
Wyróżnione osiągniecie zespołu obejmuje wyniki wieloletnich badań naukowych oraz prac rozwojowo-wdrożeniowych dotyczących przekształtników energoelektronicznych dużej mocy i średniego napięcia, z ukierunkowaniem na zastosowanie głównie w energetyce (w tym odnawialnej), trakcji i górnictwie, a także i w gospodarce morskiej (statki, porty, obiekty offshore). Do tych wyników zaliczają się, przede wszystkim: konstrukcje i technologie wytwarzania półprzewodnikowych przyrządów dużej mocy i średniego napięcia (diod i tyrystorów); metody projektowania, konstrukcji i sterowania układów dużej mocy i średniego napięcia, w tym tranzystorowych układów wielopoziomowych; oryginalne układy przekształtników wielopoziomowych, przede wszystkim dla systemów energetyki rozproszonej, w tym wiatrowej;  kompensatory aktywne do poprawy jakości energii elektrycznej, w tym dla rozproszonych systemów zasilania; rozwój teorii sterowania przepływem energii w systemach Smart Grid w oparciu o opracowane układy. Dzięki wprowadzonym innowacjom i unikatowym w skali międzynarodowej wdrożeniom przeprowadzonym przy udziale współpracujących przedsiębiorstw, w tym C&T Elmech,  otrzymano zweryfikowane w praktyce krajowe rozwiązania, pozwalające na elastyczne projektowanie różnych urządzeń zasilających dużej mocy, w tym również dla systemów Smart Grid. Ich instalacja przynosi znaczące korzyści techniczne i ekonomiczne, a opracowane rozwiązania stanowią zaawansowany technologicznie rodzimy produkt, wiodący technicznie i mocno konkurencyjny na rynkach światowych. Świadczą o tym również inne dotychczasowe nagrody i wyróżnienia na targach i wystawach krajowych i międzynarodowych. Tak znaczące osiągniecie naukowo-techniczne było możliwe tylko dzięki niekonwencjonalnemu podejściu do występujących problemów, a w następstwie osiągnięciu efektu synergii badań różnych współpracujących środowisk: akademickich, instytutu badawczego oraz zakładu przemysłowego.
II nagroda za osiągniecia naukowo-techniczne za rok 2013 dla zespołu pod kierownictwem prof. Ryszarda Strzeleckiego nie jest jedynym sukcesem środowiska trójmiejskiego w tegorocznej edycji nagród Prezesa Rady Ministrów. W tej samej kategorii, jeszcze większy sukces – nagrodę pierwszą – osiągnął zespół  prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego z Politechniki Gdańskiej za osiągnięcie pt.: „CYBEROKO” – system śledzenia wzroku, badania aktywności elektrycznej mózgu i komputerowy interfejs aromatowi zastosowany do celu obiektywizacji badania stanu świadomości oraz prowadzenia terapii pacjentów zdiagnozowanych jako osoby w stanie wegetatywnym.  Również prof. dr hab. Roman Kaliszan z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego został tegorocznym Laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowe, w tym wybitny dorobek naukowy. Ponadto, dr Karolina Zielińska z Politechniki Gdańskiej została Laureatką nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżniona rozprawę doktorską pt. „Sztuka iluminacji jako narzędzie kształtowania formy architektonicznej.

Pełna lista laureatów tegorocznych nagród podpisana przez Premiera i zamieszczona na BIP KPRM

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English