ERP: wszystko jest kwestią wyboru

Piotr Krzysztoporski Epicor Software Poland

Piotr Krzysztoporski, dyrektor ds. konsultingu IT, Epicor Software Poland

Obecnie oczekuje się od technologii określonego poziomu elastyczności oraz swobody, począwszy od wyboru aplikacji na telefon po konfigurację komputera osobistego. Kwestia wyboru ma duże znaczenie również w świecie technologii biznesowych – użytkownicy końcowi nie powinni być ograniczeni koniecznością wyboru wyłącznie jednej możliwości, należy im zapewnić dostęp do wielu ofert, spośród których wybiorą tę, która jest dla nich korzystna.

Firmy różnią się wielkością, sposobem pracy w poszczególnych sektorach, mają specyficzne potrzeby oraz wzorce pracy, a ponadto nieustannie zmieniają się – podobnie jak ich pracownicy. Dzisiejsze rozwiązania biznesowe, żeby zagwarantować użytkownikom możliwość wyboru, muszą podążać za trendem elastyczności oraz posiadać cechy rozwiązań konsumenckich. Zapewnianie różnych opcji staje się kluczowe w obliczu coraz bardziej wymagających rynków oraz konieczności spełniania oczekiwań użytkowników końcowych w zakresie wykorzystywanych systemów.

Szybki rozwój globalnego biznesu zmienił podejście firm do wdrażania systemów zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP). Zapotrzebowanie  na elastyczność i szybkość reakcji zwiększyło zainteresowanie klientów różnymi możliwościami sposobu korzystania z danego produktu, czy to w formie stacjonarnej, w chmurze, czy też na komputerze, smartfonie albo tablecie. Wiąże się to z potrzebą swobodnej zmiany sposobu wdrożenia bez konieczności konfiguracji i implementacji oddzielnego rozwiązania. Dzięki temu klienci mogą wprowadzać aktualizacje szybciej i być na bieżąco z postępem technologicznym.

W coraz bardziej konkurencyjnym środowisku opcja wyboru wdrożenia stanowi istotną zaletę dla firm poszukujących elastycznego rozwiązania, działającego w nieustannie zmieniających się warunkach rynkowych. Firmy posiadające nowoczesne systemy ERP nie są zmuszone do kompromisów przy wyborze sposobu wdrożenia rozwiązania. W przeszłości przeniesienie systemu firmowego z formy stacjonarnej do chmury wiązało się z utratą funkcjonalności i zmianą sposobu korzystania z rozwiązania przez użytkowników końcowych. Nowoczesne rozwiązania zarządzania zasobami przedsiębiorstwa eliminują te ograniczenia.

Niektóre przedsiębiorstwa nie są jeszcze przygotowane na wdrożenie chmury, czy to całościowo, czy też w formie hybrydowej. Możliwość wyboru oznacza, że klienci mają świadomość, iż podejmując obecnie decyzję o wprowadzeniu formy stacjonarnej, w razie potrzeby będą mogli przenieść system do chmury w przyszłości, nie zmieniając produktu. Oznacza to, że nie ma konieczności przyswojenia nowej aplikacji czy przeprowadzenia kolejnej implementacji.

Kwestia wyboru odgrywa równie istotną rolę przy sposobie interakcji użytkowników z aplikacjami. Coraz powszechniejszy staje sie trend korzystania w pracy z własnych urządzeń (BYOD – bring your own device). Pracownicy przestają być ograniczeni koniecznością korzystania z komputera stacjonarnego – do dyspozycji mają urządzenia mobilne: laptopy, smartfony i tablety. Rozwiązanie ERP powinno wspierać klientów w korzystaniu z wybranych przez siebie urządzeń w sposób pozwalający na czerpanie z oferowanych przez nie udogodnień, bez potrzeby zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń. Nowoczesny system ERP wychodzi naprzeciw tym potrzebom poprzez wspieranie obsługi dotykowej. Klienci nie muszą inwestować w dodatkowe narzędzia, żeby zapewnić mobilność rozwiązania – jest ona nieodłączną częścią pakietu.

Umożliwienie użytkownikom końcowym dostępu do systemu ERP niezależnie od czasu i miejsca pozwala im na uzyskanie pełnego obrazu sytuacji i interakcję z technologią na ich własnych zasadach. Dotyczy to również użytkowników korzystających z systemu okazjonalnie. Możliwość wyboru w obrębie całego rozwiązania jest dużym bodźcem dla dzisiejszych nowoczesnych środowisk biznesowych i może prowadzić do znacznego zwiększenia wydajności oraz uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Firmy powinny również dysponować możliwością rozbudowy aplikacji ERP w ramach swoich potrzeb. W przeszłości takie działania były bardzo często ograniczone określonymi zestawami narzędzi, co utrudniało komunikację i współpracę oraz hamowało rozszerzenie rozwiązania w przedsiębiorstwie. Nowoczesne platformy ERP wspierane są przez otwarte i elastyczne architektury, wspomagające integrację pozostałych aplikacji i umożliwiające lepszą współpracę z partnerami biznesowymi. Ponadto wykorzystują nowe technologie bez konieczności wymiany całej infrastruktury lub aplikacji. Rozwiązania ERP stają się bardziej elastyczne i łatwiejsze do adaptacji – przyczyniają się dzięki temu do obniżenia całkowitego kosztu posiadania oraz stanowią impuls dla firmy do strategicznego planowania sposobu wykorzystania technologii w celu zwiększenia przewagi konkurencyjnej.

Firmy, które są świadome znaczenia możliwości wyboru w biznesie, osiągną przewagę. Będą to te przedsiębiorstwa, które wdrażają innowacyjne rozwiązania i wykorzystują je do prowadzenia nowych strategii biznesowych na rynku, w celu zwiększenia konkurencyjności. Niezbędne dla tych działań okaże się nie tylko wykorzystanie kompletnych branżowych funkcjonalności, ale również konkretny wybór wdrożenia, urządzeń, architektury i konfiguracji. Jest to niezwykle istotne dla dobrego funkcjonowania firmy w przyszłości.

Authors

Related posts

Góra
English