Alstom zrealizuje dla Grupy EDF pierwszy w Polsce projekt w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego parowników

Alstom Power podpisał z EDF Polska i Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA należących do Grupy EDF kontrakt na realizację prac w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego ścian szczelnych parowników w technologii AmStar dla dziesięciu kotłów zainstalowanych w zakładach Grupy EDF w Polsce.
Jest to pierwszy tego typu kontrakt, jaki będzie realizowany przez Alstom Power w Polsce. AmStar to technologia zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni pracujących w wysokich temperaturach, którą cechuje wysoka odporność na korozję, możliwość aplikacji na obiekcie, mierzalność warstwy powłoki oraz możliwość naprawy uszkodzonej powłoki. Dodatkową korzyścią tej technologii jest zapewnienie długiego okresu gwarancji, to znaczy dwunastu lat na zabezpieczenie antykorozyjne.
Obecnie Alstom realizuje już dwa kontrakty dla Grupy EDF w Polsce. Pierwszy na zaprojektowanie, dostawę i uruchomienie instalacji redukcji tlenków azotu dla czterech kotłów w elektrociepłowni w Gdańsku oraz drugi na zaprojektowanie, dostawę oraz uruchomienie instalacji mokrego odsiarczania spalin również dla czterech kotłów w elektrowni w Rybniku.

www.alstom.com

Authors

Related posts

Góra
English