przemysł środków transportu

Lokomotywa DRAGON 2 zaprezentowana w Żmigrodzie

Lokomotywa DRAGON 2 zaprezentowana w Żmigrodzie

  12 lipca 2018 r. w Żmigro­dzie, w nale­żą­cym do Insty­tutu Kolej­nic­twa Ośrodku Eks­plo­ata­cji Toru Doświad­czal­nego, w obec­no­ści mini­stra infra­struk­tury Andrzeja Adam­czyka i wice­mi­ni­stra Andrzeja Bit­tela zapre­zen­to­wano nową loko­mo­tywę Dra­gon 2, skon­stru­owaną przez nowo­są­decką firmę NEWAG. – Zmie­niamy pol­ską kolej. Dzi­siaj pre­zen­tu­jemy nową loko­mo­tywę, która jest owo­cem pracy pol­skich inży­nie­rów. Bar­dzo się cie­szę, że dzięki  osią­gnię­ciom naszych firm pol­ska

Pesa podpisała umowę z Tramwajami Śląskimi

  W ramach unijnego projektu inwestycyjnego spółka Tramwaje Śląskie S.A. kupi minimum 35 nowych, wieloczłonowych tramwajów, które wyprodukuje Pesa Bydgoszcz SA. W piątek 29 czerwca 2018 r. obie strony podpisały stosowaną umowę. W piątek 29 czerwca 2018 r. w siedzibie spółki Tramwaje Śląskie podpisana została umowa na dostawę 35 tramwajów. Ze strony producenta sygnował ją

IMPULS II dla FSE pozytywnie zakończył badania dynamiczne

  Elektryczne Zespoły Trakcyjne Impuls II wyprodukowane przez NEWAG SA dla włoskiego przewoźnika Ferrovie Del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. (FSE) ukończyły kolejny etap procesu homologacji. Badania dynamiczne miały miejsce na włoskich liniach kolejowych RFI (Rete Ferroviaria Italiana) w Regionie Toskania. Pierwszy z pojazdów oznaczony we Włoszech jako ETR322-001, przeszedł testy dynamiczne z wynikiem

Pierwszy pojazd metra w drodze do Sofii

25 czerwca br. pierwszy pojazd metra wyprodukowany w konsorcjum Siemens – NEWAG dla Metropolitan EAD wyjechał z siedziby spółki NEWAG w Nowym Sączu do stolicy Bułgarii – Sofii. W ramach podpisanej umowy, konsorcjum, w ciągu 36 miesięcy od daty podpisania, dostarczy zamawiającemu 20 trójczłonowych pojazdów metra oraz system kontroli ruchu. Nowe pojazdy bazują na platformie Inspiro, czyli

Pierwszy Impuls 2 dla ŁKA zaprezentowany

  W Fabryce Newag w Nowym Sączu zakończyła się produkcja pierwszego pojazdu Impuls dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Przewoźnik jako pierwszy w Polsce otrzyma pociąg nowej generacji. Impuls 2 będzie dłuższy, jeszcze bardziej niezawodny i komfortowy. Od grudnia będą z nich korzystać pasażerowie. Łódzka Kolej Aglomeracyjna zamówiła od Newagu 14 trzyczłonowych pojazdów. Pierwszy pojazd został oficjalnie

PKP Intercity kupuje 20 nowych lokomotyw za ponad 367 mln zł

  PKP Intercity podpisało umowę z firmą NEWAG na zakup 20 nowych lokomotyw elektrycznych. Kontrakt wart jest ponad 367 mln zł brutto. Umowa zawarta z producentem taboru jest elementem największego programu inwestycyjnego w historii PKP Intercity, wartego ok. 7 mld złotych. – To bardzo dobra wiadomość, że kolejne zamówienia dla PKP Intercity zrealizuje polska spółka.

NEWAG z jedyną ofertą w przetargu na dostawy 5 EZT

  W dniu dzisiejszym firma NEWAG S.A. jako jedyna złożyła ofertę w przetargu ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego na dostawy 5 pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych z opcją na dostawy kolejnych pięciu pojazdów. Firma NEWAG złożyła ofertę w wysokości 123 mln zł brutto, która zmieściła się w planowanym budżecie. Elektryczne Zespoły Trakcyjne z rodziny Impuls

Skrócenie terminu modernizacji lokomotyw 311Da dla PKP LHS

  W lipcu 2017 roku została podpisana umowa pomiędzy PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o. a  NEWAG S.A. Jej przedmiotem jest modernizacja 10 lokomotyw spalinowych ST44 do typu 311Da. Pierwotny harmonogram zakładał dostawę jednej sztuki miesięcznie. Mając na uwadze rosnące potrzeby przewozowe PKP LHS strony uzgodniły skrócenie terminu realizacji zamówienia. – Cieszymy się, że

PESA Bydgoszcz zmodernizuje ponad 120 wagonów PKP Intercity

  PKP Intercity podpisało dwie umowy z PESA Bydgoszcz, w ramach których producent zmodernizuje w sumie 123 wagony pasażerskie z prawem opcji na kolejne 62 wagony. Łączna kwota przeznaczona na modernizację wynosi ponad 477 mln zł brutto. W przypadku skorzystania z prawa opcji przez przewoźnika kwota wzrośnie do ponad 718 mln zł brutto. Zawarte kontrakty

Pierwsze pociągi Impuls już w barwach ŁKA

  W fabryce Newag w Nowym Sączu trwa produkcja czterech pierwszych pociągów Impuls II dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Pudła pojazdów są już pomalowane w barwy przewoźnika. Pojazdy będą gotowe w maju. Od czerwca planowane są jazdy testowe. ŁKA jest pierwszym polskim przewoźnikiem, który otrzyma pociągi Impuls nowej, drugiej generacji. Łódzka Kolej Aglomeracyjna zamówiła od firmy

Góra
English