książki

Przechytrzyć MURPHY’EGO czyli matematyka na co dzień

Przechytrzyć MURPHY’EGO czyli matematyka na co dzień

  Jakub Szczepaniak Wydawnictwo Naukowe PWN Spróbujemy wprowadzić trochę matematyki do bitwy na pomidory. Umawiamy się, że uczestnicy stoją w miejscu i nie ma dwóch różnych par osób o tych samych odległościach między nimi. Każdy ma w ręku jeden pomidor i rzuca nim w najbliższego sąsiada. Udowodnimy kilka własności, które ma bitwa pomidorowa. Tak oto

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

  Gabriel Kost, Piotr Łebkowski, Łukasz Węsierski Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne   Podręcznik zawiera usystematyzowaną wiedzę na temat automatyzacji i robotyzacji procesów wytwórczych, które są wyznacznikami nowoczesnej gospodarki. Autorzy omówili w nim między innymi strukturę funkcjonalną sterowania numerycznego i automatycznej regulacji, tworzenie i transmisję sygnałów informacyjnych w układach cyfrowej regulacji automatycznej, realizację techniczną zautomatyzowanych systemów produkcyjnych,

High-tech za żelazną kurtyną. Elektronika, komputery i systemy sterowania w PRL

  red. Mirosław Sikora przy współpracy Piotra Fuglewicza Wydawnictwo IPN Tom zawiera teksty z konferencji pt. High-tech za żelazną kurtyną. Elektronika, komputery i systemy sterowania w PRL, zorganizowanej we wrześniu 2015 r. przez Oddział IPN Katowicach w kooperacji z Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach. Automatyzacja procesów produkcyjnych i komputeryzacja społeczeństw stanowiły o sile państw i narodów w drugiej połowie XX w. Polska znalazła się

Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko, procesy, systemy, zasoby

  Jarosław S. Kardas, Marzena Wójcik-Augustyniak Wydawnictwo Difin   Skuteczne zarządzanie stanowi wyzwanie dla wielu organizacji. Świadczy o zdolności budowania i urzeczywistniania strategicznych celów organizacji. Wobec powyższego warunkiem przetrwania przedsiębiorstwa jest stałe generowanie zysku w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, jak i dbałość o jakość zasobów oraz nowoczesność wewnętrznych procesów i systemów zarządzania. Nie ulega wątpliwości,

60 sekund dziennie, by zarządzać lepiej

  Adam Dębowski, Grzegorz Skibiński Wydawnictwo MT Biznes   To nie książka. To 3 miesięczny projekt, który przyniesie wymierne zmiany. To esencja praktycznego zarządzania. Kluczową kompetencją jest podejmowanie decyzji. Im jesteś wyżej w strukturze firmy lub Twoja firma się bardziej rozwija, tym mniej zajmujesz się sprawami operacyjnymi, a coraz bardziej podejmowaniem decyzji. Najlepiej jeśli każda decyzja zajmowałaby

Zarządzanie rozwojem wyrobów w ujęciu systemowym

  Jan Duda Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki   Praca obejmuje zakres wiedzy obejmujący wszystkie aspekty związane z rozwojem wyrobu, począwszy od projektowania jego postaci konstrukcyjnej poprzez planowanie procesu i technologii, następnie kwestie wspomagania komputerowego ale też nowe rozwiązania jakimi jest projektowanie zorientowane na montaż i wytwarzanie, inżynieria współbieżna, szybkie przygotowanie prototypów oraz integracja komputerowa.

BHP i ergonomia dla inżynierów. Projektowanie ergonomiczne procesów pracy i stanowiska roboczego

  Anna Zawada-Tomkiewicz, Borys Storch Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej Książka porusza zagadnienia związane w pracą, bezpieczeństwem i ergonomią takie jak: relacje w układzie człowiek-praca, wybrane problemy bezpieczeństwa pracy, ergonomiczne projektowanie stanowiska pracy, projektowanie środków technicznych, projektowanie z uwzględnieniem antropometrii i biomechaniki, obciążenie pracą fizyczną, relacje informacyjno-sterownicze, obciążenie neuropsychiczne. Jeden z załączników zawiera wykaz zagrożeń, które należy

Poradnik inżyniera Tom 1 Spawalnictwo

  Jan Pilarczyk Wydawnictwo Naukowe PWN   Podstawowe i ogólne zagadnienia spawalnictwa: teoretyczne podstawy spawalnictwa, przegląd materiałów konstrukcyjnych, zasady obliczania, projektowania i kontroli połączeń spawanych, problemy organizacji produkcji spawalniczej oraz problemy jakości, ekonomiki i bezpieczeństwa w spawalnictwie. Są tu również poruszone zagadnienia klasyfikacji i certyfikacji oraz techniki komputerowej w spawalnictwie. Tom zawiera też obszerny spis krajowych i zagranicznych przepisów spawalniczych.   www.pwn.pl

Samochody z Żerania (1951–1977)

  Marek Kuc Wydawnictwa Komunikacji i Łączności   Bogato ilustrowana książka poświęcona prototypom oraz samochodom seryjnym produkowanym i montowanym w początkowym okresie działalności Fabryki Samochodów Osobowych na Żeraniu w latach 1951−1977. Podano szczegóły ich powstania, dzieje rozwoju konstrukcji i podstawowe dane techniczne produkowanych samochodów. Zamieszczono również wiele archiwalnych, dotychczas niepublikowanych zdjęć opisywanych pojazdów. Zaprezentowano m.in.

Termografia i spektrometria w podczerwieni. Zastosowania przemysłowe

  Bogusław Więcek Wydawnictwo Naukowe PWN   Książka poświęcona jest praktycznym zastosowaniom termowizji w podczerwieni w przemyśle. Autorzy prezentują w niej podstawy techniki termowizyjnej z uwzględnieniem podstaw fizycznych oraz budowę oraz działanie współczesnych kamer. Szczególną uwagę poświęcono metodyce poprawnego wykonywania praktycznych badań termowizyjnych z uwzględnieniem rodzaju kamery, właściwości badanego obiektu i warunków otoczenia. Książka dedykowana

Góra
English