książki

60 sekund dziennie, by zarządzać lepiej

60 sekund dziennie, by zarządzać lepiej

  Adam Dębowski, Grzegorz Skibiński Wydawnictwo MT Biznes   To nie książka. To 3 miesięczny projekt, który przyniesie wymierne zmiany. To esencja praktycznego zarządzania. Kluczową kompetencją jest podejmowanie decyzji. Im jesteś wyżej w strukturze firmy lub Twoja firma się bardziej rozwija, tym mniej zajmujesz się sprawami operacyjnymi, a coraz bardziej podejmowaniem decyzji. Najlepiej jeśli każda decyzja zajmowałaby

Zarządzanie rozwojem wyrobów w ujęciu systemowym

  Jan Duda Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki   Praca obejmuje zakres wiedzy obejmujący wszystkie aspekty związane z rozwojem wyrobu, począwszy od projektowania jego postaci konstrukcyjnej poprzez planowanie procesu i technologii, następnie kwestie wspomagania komputerowego ale też nowe rozwiązania jakimi jest projektowanie zorientowane na montaż i wytwarzanie, inżynieria współbieżna, szybkie przygotowanie prototypów oraz integracja komputerowa.

BHP i ergonomia dla inżynierów. Projektowanie ergonomiczne procesów pracy i stanowiska roboczego

  Anna Zawada-Tomkiewicz, Borys Storch Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej Książka porusza zagadnienia związane w pracą, bezpieczeństwem i ergonomią takie jak: relacje w układzie człowiek-praca, wybrane problemy bezpieczeństwa pracy, ergonomiczne projektowanie stanowiska pracy, projektowanie środków technicznych, projektowanie z uwzględnieniem antropometrii i biomechaniki, obciążenie pracą fizyczną, relacje informacyjno-sterownicze, obciążenie neuropsychiczne. Jeden z załączników zawiera wykaz zagrożeń, które należy

Poradnik inżyniera Tom 1 Spawalnictwo

  Jan Pilarczyk Wydawnictwo Naukowe PWN   Podstawowe i ogólne zagadnienia spawalnictwa: teoretyczne podstawy spawalnictwa, przegląd materiałów konstrukcyjnych, zasady obliczania, projektowania i kontroli połączeń spawanych, problemy organizacji produkcji spawalniczej oraz problemy jakości, ekonomiki i bezpieczeństwa w spawalnictwie. Są tu również poruszone zagadnienia klasyfikacji i certyfikacji oraz techniki komputerowej w spawalnictwie. Tom zawiera też obszerny spis krajowych i zagranicznych przepisów spawalniczych.   www.pwn.pl

Samochody z Żerania (1951–1977)

  Marek Kuc Wydawnictwa Komunikacji i Łączności   Bogato ilustrowana książka poświęcona prototypom oraz samochodom seryjnym produkowanym i montowanym w początkowym okresie działalności Fabryki Samochodów Osobowych na Żeraniu w latach 1951−1977. Podano szczegóły ich powstania, dzieje rozwoju konstrukcji i podstawowe dane techniczne produkowanych samochodów. Zamieszczono również wiele archiwalnych, dotychczas niepublikowanych zdjęć opisywanych pojazdów. Zaprezentowano m.in.

Termografia i spektrometria w podczerwieni. Zastosowania przemysłowe

  Bogusław Więcek Wydawnictwo Naukowe PWN   Książka poświęcona jest praktycznym zastosowaniom termowizji w podczerwieni w przemyśle. Autorzy prezentują w niej podstawy techniki termowizyjnej z uwzględnieniem podstaw fizycznych oraz budowę oraz działanie współczesnych kamer. Szczególną uwagę poświęcono metodyce poprawnego wykonywania praktycznych badań termowizyjnych z uwzględnieniem rodzaju kamery, właściwości badanego obiektu i warunków otoczenia. Książka dedykowana

Projektowanie elementów maszyn z wykorzystaniem programu Autodesk Inventor. Reduktor jedno- i dwustopniowy

  Paweł Płuciennik Wydawnictwo Naukowe PWN Publikacja ułatwiająca wykonanie obliczeń projektowych reduktorów przy użyciu programu Autodesk Inventor. Zawarte w książce przykłady dotyczą projektowania i obliczeń rzeczywistych, najczęściej występujących w budowie maszyn, elementów przekładni. Książka jest swoistym przewodnikiem po funkcjach programu pomocnych przy projektowaniu skomplikowanych części maszyn i ich mechanizmów.   www.pwn.pl

Obróbka powierzchni w wygładzarkach pojemnikowych

  Kazimierz Woźniak Wydawnictwo Naukowe PWN Jest to pierwsza od połowy lat 80. książka poświęcona zagadnieniu obróbki powierzchni w wygładzarkach pojemnikowych. Czytelnik będzie mógł się dowiedzieć m.in.: • jakie jest zastosowanie obróbki pojemnikowej, • jakie narzędzia obróbkowe można wykorzystać, • jakie są środki wspomagające obróbkę powierzchni, • na czym polegają procesy obróbki luźnymi kształtkami. Niniejsza

Technologie mobilne w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw

  Barbara Ocicka (red. naukowa) Wydawnictwo Naukowe PWN   Unikatowe opracowanie dotyczące najnowszych trendów w rozwoju technologii mobilnych w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw, poparte studiami przypadków dobrych praktyk. Autorzy publikacji postawili sobie m.in. za cel: zidentyfikowanie technologii mobilnych w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw oraz określenie wpływu ich zastosowań na modele biznesowe i konkurencyjność

Przekładnie zębate

  Antoni Skoć, Eugeniusz Świtoński Wydawnictwo Naukowe PWN Niniejsza publikacja kompleksowo omawia teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z projektowaniem przekładni zębatych stosowanych w systemach napędowych maszyn. Przedstawione w opracowaniu metody doboru wielkości podstawowych i obliczeń wytrzymałościowych kół zębatych (wg ISO) z powodzeniem można odnieść do każdego z zastosowań przemysłowych. Książka dostarcza wiadomości nie tylko w

Góra
English