książki

Planowanie produkcji i dystrybucji

Planowanie produkcji i dystrybucji

  Sabina Widłok Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Książka stanowi jedną z sześciu części zestawu podręczników do kształcenia w zawodzie technik logistyk w zakresie kwalifikacji A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania. W podręczniku omówiono zagadnienia zaopatrzenia przepływów produkcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem istoty procesu produkcji oraz sterowania zakupami wraz

Prekonteneryzacja w II Rzeczypospolitej Polskiej 1926–1939

  Krzysztof Lewandowski Dom Wydawniczy Księży Młyn Dla wielu Czytelników zagadnienie prekonteneryzacji to zapewne nowość, nieopisana dotąd szerzej w publikacjach naukowych. Książka Prekonteneryzacja w II Rzeczypospolitej Polskiej 1926–1939 opowiada o tym, jak przed II wojną światową starano się w Polsce wdrożyć do użytkowania system transportu kontenerowego. To praca bardzo ważna zwłaszcza dziś, kiedy wprowadzenie przewozów kontenerowych uznaje się za

Nowoczesne technologie w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw

  Barbara Ocicka Wydawnictwo Naukowe PWN Książka jest oryginalnym i unikatowym opracowaniem traktującym o rozwoju innowacji technologicznych istotnych dla doskonalenia zarządzania różnymi procesami biznesowymi w łańcuchach dostaw współczesnych przedsiębiorstw. Jej struktura obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Książka zwraca uwagę na trendy technologiczne mające przełomowe znaczenie dla logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Jej istotnymi walorami będzie

Wybrane metody badania materiałów. Badanie metali i stopów

  Wiktor Kubiński Wydawnictwo Naukowe PWN   Książka stanowi pierwszy tom książek dotyczących tematyki opisującej wybrane metody badania materiałów. Przedstawiono w niej: •  sposoby przygotowania próbek do badań, •  najczęściej stosowane metody wykonywania badań oraz •  metody oceny wyników tych badań. Uzupełnieniem przedstawionych wiadomości jest krótkie scharakteryzowanie metali pod względem budowy, właściwości i technologii ich

Przekładnie ślimakowe

  Henryk Sabiniak Wydawnictwo PWN Przekładnie ślimakowe swoją popularność wśród projektantów zawdzięczają zwartości, dużemu przełożeniu na jednym stopniu, cichobieżności, płynnemu przenoszeniu napędu i względnie dużej trwałości w porównaniu do innych przekładni zębatych. Dodatkową zaletą jest to, że mogą pełnić jednocześnie rolę hamulca w ruchu nawrotnym, przekazując ruch tylko w jedną stronę. Wszystkie te zalety odnoszą

AutoCad 2016/LT2016/360+ Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D. Wersja polska i angielska

  Andrzej Jaskulski Wydawnictwo Naukowe PWN Podręcznik zawiera kompletny kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D/3D oraz drukowania dokumentacji wyrobów dowolnej branży i o dowolnym stopniu złożoności, za pomocą programów: AutoCAD 2016 lub AutoCAD LT 2016 (tylko 2D) i wersji mobilnej AutoCAD 360 oraz nowszych, w polskiej lub angielskiej wersji językowej. Umożliwia przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego AutoCAD Certified Professional. Omówione zostały

Aparaty elektryczne i rozdzielnice wysokich i średnich napięć

J. Maksymiuk, J. Nowicki Wydawnictwo OWPW W monografii omówiono: wymagania stawiane aparatom elektrycznym i rozdzielnicom i ich funkcje oraz budowę i właściwości poszczególnych rodzajów aparatów i rozdzielnic (łączników, przekładników, ograniczników przepięć, rozdzielnic osłoniętych i gazoszczelnych, rozdzielnic kompaktowych typu AIS), podstawy projektowania, badań i doboru (obciążenia i narażenia środowiskowe, napięciowe i prądowe, łuk elektryczny łączeniowy i

Inżynieria powierzchni

  Marek Blicharski Wydawnictwo Naukowe PWN W publikacji w nowatorski i kompleksowy sposób przedstawiono podstawowe zjawiska fizyczne i chemiczne oraz metody konstytuowania warstwy wierzchniej elementów maszyn. Autor, w początkowych rozdziałach, omawia główne mechanizmy zużycia powierzchniowego materiałów. Opisuje zużycie ścierne, korozyjne i kruchość wodorową. W kolejnych rozdziałach podaje syntetyczną wiedzę na temat powierzchniowych obróbek cieplnych i cieplno-chemicznych. Następnie omawia szeroką gamę technik wytwarzania powłok

Akumulatory, baterie, ogniwa

  Andrzej Czerwiński Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Przystępnie napisana książka popularyzująca problematykę budowy współczesnych chemicznych źródeł energii oraz ich zastosowań w technice i życiu codziennym. Zawiera opis ogniw pierwotnych (cynk-mangan, cynk-tlenek rtęci, cynk-tlenek srebra, metal-powietrze, rezerwowe i litowe), ogniw odwracalnych (akumulatory kwasowo-ołowiowe, kadmowo-niklowe i żelazowo-niklowe oraz ogniwa wodorkowe, odwracalne cynkowo-manganowe i litowe, cynkowo-niklowe, odwracalne z

Góra
English