kolejnictwo

Siemens Mobility – nowa spółka Siemensa w Polsce

Siemens Mobility – nowa spółka Siemensa w Polsce

  Z początkiem lipca branża Mobility Siemensa została wyodrębniona ze struktury macierzystej firmy i rozpoczęła działalność jako nowa spółka – Siemens Mobility Sp. z o.o. Kapitał zakładowy został ustanowiony na poziomie ponad 9,5 mln złotych. W strukturze firmy znalazło się około 100 osób.   Obszary działalności Nowa spółka będzie działać w kilku obszarach – taboru,

REMTRAK – wmurowany kamień węgielny pod nową inwestycję

  13 czerwca 2016 roku, w Idzikowicach został podpisany akt erekcyjny i wmurowany kamień węgielny pod modernizację zaplecza technicznego Zakładu Usług Taborowych REMTRAK. W uroczystości wzięli udział m.in. prezesi Grupy PKP oraz ZUT REMTRAK. Dzięki modernizacji zakład będzie mógł przeprowadzić nawet 240 przeglądów wagonów rocznie. Zwiększy się również zatrudnienie w regionie. Wartość inwestycji to ponad

Góra
English