finansowanie

Prawie pół miliarda czeka na przedsiębiorców

Prawie pół miliarda czeka na przedsiębiorców

Dobra informacja dla firm, które chcą się rozwijać i inwestować  w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych (B+R). W konkursie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój jest do podziału 460 milionów złotych. Na dofinansowanie mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy chcą zainwestować w aparaturę, sprzęt oraz technologie służące rozwojowi firm. – Takie rozwiązanie gwarantuje, że dofinansujemy infrastrukturę B+R,

Kredyt technologiczny – najlepszy sposób finansowania innowacji dla MŚP

Kredyt technologiczny był jednym z najpopularniejszych konkursów organizowanych w ramach unijnej perspektywy na lata 2007–2013. W nowej perspektywie budżetu unijnego na lata 2014–2020, zostanie kontynuowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w poddziałaniu 3.2.2 pod nieco zmienioną nazwą „kredyt na innowacje technologiczne”. Celem poddziałania będzie dofinansowanie inwestycji technologicznych na wdrożenie nowych technologii oraz uruchomienie na

Agencja Rozwoju Przemysłu z nową ofertą wsparcia dla firm

Agencja Rozwoju Przemysłu zmienia filozofię wspierania przedsiębiorczości. Chce pomóc sektorowi małych i średnich firm w realizacji przedsięwzięć innowacyjnych, wspierając transfer technologii oraz oferując inwestycje kapitałowe w tzw. drugą rundę finansowania (od 5 do 15 mln złotych). Jak podkreślają eksperci, profil proponowanych instrumentów jest komplementarny wobec wsparcia oferowanego dziś przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe

Góra
English